În urma revizuirii seriei brute conform Sistemului European de Conturi (SEC) 2010 şi a seriei ajustate sezonier, Produsul Intern Brut a scăzut în trimestrul II 2014 cu 0,4% faţă de trimestrul I 2014 şi a crescut în trimestrul I 2014 cu 0,7% faţă de trimestrul IV 2013, se precizează în comunicatul INS.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul III 2014 a fost de 167,070 miliarde de lei preţuri curente, în creştere în termeni reali cu 1,8% faţă de trimestrul II 2014 şi cu 3,0% faţă de trimestrul III 2013, se arată în sursa citată.

Pentru primele nouă luni ale anului 2014, PIB-ul estimat a fost de 496,299 miliarde de lei preţuri curente, în creştere în termeni reali cu 3,1% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2013 şi cu 1,8% faţă de trimestrul precedent.

Pe serie brută, PIB-ul estimat pentru trimestrul III 2014 a fost de 183,595 miliarde de lei preţuri curente, în creştere în termeni reali cu 3,2% faţă de trimestrul III 2013.

Pentru primele nouă luni ale anului în curs PIB-ul estimat a fost de 469,213 miliarde de lei preţuri curente, în creştere în termeni reali cu 2,8% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2013.
 

Sectoarele care au contribuit la creșterea PIB

Cele mai importante contribuţii la creşterea PIB în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2014, comparativ cu intervalul corespunzător din 2013, le-au avut industria (+1,3%), cu o pondere de 30,3% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 4,2%, şi sectorul informaţiilor şi comunicaţiilor (+0,7%), cu o pondere de 5,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 15,3%.

O contribuţie pozitivă au avut-o impozitele nete pe produs (+0,3%), a căror pondere la formarea PIB a fost de 12,0% şi care au înregistrat o creştere a volumului lor cu 2,6%.

Reducerea volumului de activitate din construcţii, cu 3,1% a avut un impact negativ asupra evoluţiei PIB, contribuţia sa la creşterea PIB fiind de minus 0,2%. Intermedierile financiare şi asigurările au avut, şi ele, o contribuţie negativă la creşterea PIB (minus 0,1%), ca urmare a scăderii volumului de activitate cu 2,8%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, cele mai importante contribuţii la creşterea Produsului Intern Brut în primele nouă luni din 2014 le-au înregistrat următoarele componente: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei (+3,0%), cu o pondere de 62,5% la utilizarea PIB şi al cărei volum s-a majorat cu 4,8%, şi exportul net (+1,0%), consecinţă a creşterii cu 8,1% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu creşterea mai redusă a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 5,7%.

Ca urmare a scăderii semnificative a volumului formării brute de capital fix cu 7,3%, aceasta a avut o contribuţie negativă la creşterea PIB de minus 1,8%.