„În vederea punerii de acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referitoare la acordarea de dobânzi contribuabililor în cazul creanţelor rezultate din anularea unui act administrativ fiscal, neadoptarea unei asemenea măsuri are ca efect declanşarea unor acţiuni la instanţele naţionale şi europene cu costuri atât pentru administraţia fiscală, cât şi pentru contribuabili care în lumina jusriprudenţei CJUE pot fi previzionate că vor fi soluţionate în defavoarea statului”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Potrivit noilor prevederi, contribuabilul este îndreptăţit la dobândă începând cu ziua în care a operat stingerea creanţei fiscale şi până în ziua restituirii sau compensării creanţei. Nivelul dobânzii este de 0,03% pe zi.

Până acum, contribuabilii aveau dreptul la dobânzi, dar erau obligaţi să facă cerere pentru plată. În practică, Fiscul nu a plătit dobânzi până acum.