Deşi Executivul a decis să reducă taxa auto cu până la 25%, aceasta nu se aplică pe principiul poluatorul plăteşte. Astfel, noua regulă îi obligă pe cei care cumpără o maşină pentru care nu a fost plătită taxa de primă înmatriculare, înainte de 2007, să o achite. În această categorie mai intră şi cel care îşi ia o maşină nouă.

Suma de plată reprezentând taxa se calculează pe baza elementelor prevăzute în anexele nr. 1 – 5, după cum urmează:
a) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:
    1. pentru autovehiculele cărora le corespund normele de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) şi a taxei pentru emisiile poluante exprimate în euro/1 gram CO2, prevăzute în anexa nr. 1, şi a normei de poluare şi a taxei pentru emisiile poluante exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, şi a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula:
    Suma de plată = [(A x B x 30%) + (C x D x 70%)] x (100 – E)%,  unde:
    A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km;
    B = taxa pentru emisiile poluante, exprimată în euro/1 gram CO2, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1;
    C = cilindree (capacitatea cilindrică);
    D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;
    E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;

 2. pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6 taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor;
b) pentru autovehiculele din categoria M1, cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2 şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO2, după formula:
    Suma de plată = C x D x (100 – E),
                            ———
                               100
    unde:
    C = cilindree (capacitatea cilindrică);
    D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;
    E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;
c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu deţin omologare europeană de tip şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO2;
d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 şi N3, pentru care taxa pentru emisiile poluante pe cilindree este prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 3.
(2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru autovehiculele care nu deţin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se determină în conformitate cu reglementările în vigoare.
(3) Cota de reducere, prevăzută în anexa nr. 4, este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului.
(4) Cu ocazia calculului taxei pot fi acordate reduceri suplimentare faţă de cota de reducere prevăzută în anexa nr. 4, în funcţie de abaterile de la situaţia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, dacă persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. În acest caz, calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 4, majorată cu reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 5. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.                        
(5) Suma reprezentând taxa ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor alin.(1), poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
(6) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculării a acestuia.
(7) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate asupra autovehiculului nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, taxa se calculează în funcţie de anul fabricaţiei.
VEZI AICI ANEXELE