Începând de ieri, 19 februarie 2009, a intrat în vigoare noua variantă a taxei pe poluare care prevede o scădere cu o treime a sumelor stabilite prin sistemul de calcul intrat în vigoare în decembrie 2008.

 

Pentru mulţi, efectele acestei modificări sunt aproape nule însă pentru cei care au cumpărat maşina înainte de 15 decembrie şi au plătit taxa triplată ulterior, au început deja să se scurgă zile importante dintre cele numai 20 pe care le au la dispoziţie pentru a fi luaţi în evidenţă la administraţiile fiscale.

 

Mai exact, conform articolului II al noii Ordonanţe, pentru autovehiculele achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie 2008 şi care au fost înmatriculate‚ ulterior acestei date, cu plata taxei pe poluare pentru autovehicule calculate potrivit OUG 50/2008 cu modificările ulterioare (adică taxa din vară majorată de trei ori), diferenţa dintre taxa plătită şi cea stabilită de Guvern în vară se restituie la cerere, în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de restituire însoţite de documentaţia necesară.

 

Articolul IV al aceleiaşi noi Ordonanţe arată şi modalităţile prin care se poate solicita restituirea diferenţei, menţionând foarte clar că „persoana fizică sau juridică prezintă autorităţii fiscale competente pentru calculul taxei de poluare, în vederea luării în evidenţă, în termen de 20 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o cerere însoţită de unul dintre dintre documentele prevăzute la articolul III”. Este vorba despre comanda fermă lansată anterior datei de 15 decembrie şi dovada plăţii integrale sau a unui avans, sau de carnetul TIR/CMR/CIM şi dovada radierii din ţara de provenienţă tot înainte de 15 decembrie, sau de o dovadă de înmatriculare provizorie eliberată de autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă tot înainte de 15 decembrie. În acest ultim caz, este necesară şi o declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziţionat anterior datei de 15 decembrie în vederea înmatriculării în România. Prin urmare, cei care doresc să recupereze diferenţa de taxă mai pot solicita luarea în evidenţă numai până pe 10 martie.

 

În Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea OUG 50/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 103/19.02.2009 sunt specificate şi noile modalităţi de calcul ale taxei precum şi faptul că persoanele care au achiziţionat maşina după 15 decembrie 2008 şi au achitat taxa de poluare până pe 19 februarie 2008, nu pot solicita returnarea unei părţi a taxei.