Valoarea averilor celor mai bogaţi români din Top 300 este cea de la sfârşitul anului 2008. Întârzierea cu care sunt afişate public rezultatele financiare ale companiilor, nu permite efectuarea unei evaluări realiste pentru jumătatea anului în curs.

Bineînţeles, evoluţia economică din 2009, complet diferită de cea de anul anterior, va modifica substanţial următoarea ediţie a Top 300, dar nu a fost semnificativă pentru actuala ediţie. Spre exemplu, deprecierea puternică a proprietăţilor imobiliare din 2009 a fost mult mai puţin resimţită anul trecut.

Metodologia de calcul a valorii societăţilor s-a bazat pe cifra de afaceri netă înmulţită cu un indicator Price/Sales estimat în funcţie de industria şi sectorul în care activează, dar şi pe baza evoluţiei afacerii în ultimii ani folosind ca reper indicatorii specifici unor eşantioane de firme listate pe piaţa de capital internaţională care activează în sectorul/industria respectivă.

Ajustări au fost făcute în funcţie de profitabilitatea şi profilul de creştere al firmei evaluate în comparaţie cu caracteristicile firmelor internaţionale selectate ca punct de referinţă în fiecare caz în parte. Un calcul de verificare a fost realizat cu ajutorul „enterprise value” (EV) acolo unde au fost disponibile date de referinţă pentru indicatorul EV/Sales. În acest caz, din valoarea agregată a firmei („enterprise value”) au fost scăzute datoriile bancare ale companiei pentru a determina valoarea acţiunilor societăţii respective.

De asemenea, au fost luate în considerare şi valorile rezultate din tranzacţiile efectuate anul trecut, cu discontările de rigoare. Pentru unele business-uri s-a ţinut cont şi de activele aflate în patrimoniu în cazul în care activele respective (de exemplu terenuri, clădiri) nu sunt folosite direct în activitatea operaţională a firmei respective.