Selecţia ia în considerare criterii de baza, specifice şi de continuitate. Astfel, pe lângă condiţiile de baza privind cifra de afaceri, cuantumul obligaţiilor fiscale etc, utilizate, şi până acum, apar criterii referitoare la specificul afacerii şi la investiţiile estimate.

Sunt incluse la mari contribuabili doar primele 1.500 de companii, în funcţie de criteriul de baza, în ordine descrescătoare, aşadar mai puţin decât acum, iar la contribuabili mijlocii, cele care nu intră în categoria marilor contribuabili, în limita unui număr maxim de 18.478 de companii.

Cum se realizează selecţia?

Sunt automat mari contribuabili: Banca Naţională a României; societăţile bancare; societăţile de asigurări; societăţile de investiţii financiare; Societatea Română de Televiziune; Societatea Română de Radiodifuziune.

Sunt eligibili pentru contribuabili mari sau mijlocii:

 •     persoanele juridice române înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, inclusiv entităţile rezultate în urmă fuziunii cu alţi contribuabili;
 •     sucursalele persoanelor juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 •     regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile cu capital majoritar sau integral de stat;
 •     institutele naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002

După aplicarea condiţiei generale, sunt utilizate criterii de selecţie:

 •     specifice
 •     de baza
 •     de continuitate

Criteriile specifice vizează

 •     activitatea desfăşurată – se referă la entităţile care sunt eligibile automat, cum sunt BNR, societăţile bancare etc;
 •     investiţiile – companiile nou-înfiinţate care, la dată înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să realizeze, într-o perioada de maximum 3 ani consecutivi, investiţii de cel puţin 10 milioane euro
 •     reprezentarea fiscală – contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari/mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali,
 •     grupul fiscal unic – reprezentantul fiscal şi membrii aparţinând grupului fiscal unic definit de Cod Fiscal
 •     participarea directă – persoanele juridice care deţin în mod direct minimum 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare la un mare contribuabil, precum şi persoanele juridice la care marii contribuabili deţin în mod direct minimum 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare.

Criteriul de baza

Este rezultatul agregării a 3 indicatori cu următoarele proporţii: cifra de afaceri – 50%, volumul obligaţiilor fiscale declarate – 30%; volumul cheltuielilor cu personalul – 20%.

Criteriul de continuitate

Odată încadrate la mari contribuabili sau la contribuabili mijlocii, companiile rămân în administrare cel puţin 3 ani. Practic, vor fi reîncadrate doar companiile care, timp de 3 ani consecutivi nu mai îndeplinesc criteriul de baza, cu privire la cifra de afaceri, volumul obligaţiilor fiscale şi cel al cheltuielilor cu personalul.

Totodată contribuabilii mari aflaţi în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili până la 31 decembrie 2016, care au intrat în procedura insolvenţei, în anul fiscal în care se face selecţia, rămân în categoria marilor contribuabili.

Reamintim că în anul fiscal 2017, marii contribuabili sunt obligaţi să aibă pregătit dosarul preţurilor de transfer pentru tranzacţiile efectuate în 2016, până la termenul de depunere a declaraţiei anuale de profit, dacă desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare ce depăşeşte pragurile de semnificaţie stabilite prin Ordinul 442/2016. Obligaţia de întocmire a dosarului preţurilor de transfer le revine şi celorlalţi contribuabili care au avut tranzacţii cu afiliaţii, acesta putând fi solicitat de organul de inspecţie fiscală în timpul controlului, însă, termenul de întocmire pe care îl primeşte contribuabilul pentru întocmire este, de cele mai multe ori, extrem de mic, raportat la efortul ce trebuie depus pentru colectarea şi analiză informaţiilor ce trebuie incluse în acest dosar.

Criteriile referitoare la încadrarea contribuabililor mari şi mijlocii sunt prevăzute de ordinele ANAF 3609/2016 şi 3610/2016.

Sursa: Contexpert