Fondurile de pensii private obligatorii au crescut cu peste 30%

Potrivit datelor furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), la sfârșitul lunii martie 2024, fondurile de pensii private obligatorii au înregistrat active în valoare de 135 miliarde lei. Activele sunt în creștere cu 30,7% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2023.

În conformitate cu raportul, s-a indicat că investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au efectuat în proporție de 93,5% în active românești. O parte semnificativă a acestor instrumente românești constau în titluri de stat sau acțiuni listate la BVB.

În luna martie 2024, sumele colectate sub formă de contribuții au totalizat 1,46 miliarde de lei. De asemenea, contribuția medie a fost de 359 de lei.

La sfârșitul lunii martie, titlurile de stat reprezentau cea mai mare parte din active. Acestea însumau 88,259 miliarde de lei, ceea ce echivala cu 65,4% din total.

Pe poziția secundă în clasamentul activelor se situau acțiunile, evaluate la 33,658 miliarde de lei. Acestea reprezintă 24,9% din total. Pe locul trei se află obligațiunile corporative. Acestea au o valoare de 6,488 miliarde de lei, ceea ce reprezenta 4,8% din totalul activelor.

Potrivit datelor furnizate de ASF, în luna martie 2024, fondurile de pensii private obligatorii aveau un număr de 8.195.012 participanți.

În Pilonul II al sistemului de pensii, sunt prezente următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital.

bani, ajutor financiar
SURSA FOTO: Dreamstime

Cât erau înainte fondurile de pensii private obligatorii?

La finalul lunii ianuarie 2024, activele deținute de fondurile de pensii facultative totalizau 4,82 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 28% în comparație cu nivelul din ianuarie 2022.

Majoritatea investițiilor au fost realizate pe plan local, cu un procent de 96%, din care majoritatea sunt denominate în lei, reprezentând 90%. În luna ianuarie, valoarea totală a contribuțiilor virate a fost de 57,7 milioane de lei, iar contribuția medie a fost de 170 de lei.

La sfârșitul lunii ianuarie 2023, titlurile de stat constituiau cea mai mare parte din totalul activelor. Ele s-au evaluat la 3,197 miliarde de lei, reprezentând 66,3%.

Pe poziția secundă în clasamentul activelor se aflau acțiunile, evaluate la 1,227 miliarde de lei. Suma reprezenta 25,4%. În timp ce pe locul trei se situau obligațiunile corporative, cu o valoare de 191,024 milioane de lei, echivalent cu 4% din totalul activelor, iar fondurile de investiții însuma 96,4 milioane de lei, adică 2% din total.