"Strategia îşi propune să stabilească liniile de acţiune pentru investigarea terenurilor afectate de poluare şi a zonelor limitrofe, în vederea stabilirii statutului de "sit contaminat", precum şi a modului de implementare a acţiunilor corective şi, ulterior, de validare a terenului remediat. Pe termen scurt, până la sfârşitul anului 2015, scopul strategiei este de a trasa principiile gestionării siturilor contaminate; pe termen mediu, până în 2020, strategia îşi propune să rezolve problema siturilor contaminate ce necesită acţiune urgentă, iar pe termen lung, până în 2050, finalizarea acţiunii", precizează Guvernul. 

Sursa citată adaugă că, potrivit primului inventar realizat la nivelul anilor 2007 – 2008 de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe teritoriul României au fost identificate 1.393 de situri contaminate/ potenţial contaminate. 

"O mare parte dintre aceste situri sunt complexe industriale privatizate după anul 1990, altele sunt complexe operaţionale aflate în proprietatea statului (hale feroviare, unităţi miniere etc), dar există şi situri orfane/ abandonate, fără proprietari legali. Inventarul naţional al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului a fost actualizat în luna noiembrie 2013, iar pe baza datelor obţinute de la autorităţile publice locale s-a constatat un total de 1.183 de situri potenţial contaminate, judeţele cu cele mai multe astfel de situri fiind Giurgiu (223), Argeş (111) şi Maramureş (109). Numărul de situri contaminate a înregistrat un total de 210, cele mai afectate judeţe fiind Hunedoara şi Caraş-Severin. Judeţele în care se află cele mai puţine zone poluate sunt Iaşi, Tulcea şi Satu Mare", potrivit Guvernului. 

Sursa citată precizează că obiectivul general al strategiei este acela de a proteja sănătatea umană şi mediul înconjurător în egală măsură. 

"Obiectivele specifice de mediu au în vedere reducerea suprafeţei ocupate de siturile contaminate, precum şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu. În ceea ce priveşte obiectivele specifice socio-economice, remedierea siturilor contaminate va oferi posibilitatea utilizării ulterioare a acestor terenuri, resursele de apă şi cele alimentare vor fi protejate, iar circuitul agricol şi silvic va putea fi dezvoltat. Un alt aspect pozitiv al implementării acestei strategii este impactul economico-social: mediul de afaceri va fi stimulat în direcţia dezvoltării pieţei serviciilor. Totodată, vor fi create oportunităţi pentru apariţia unor noi locuri de muncă şi premisele pentru dezvoltarea pieţei imobiliare în zonele regenerate", informează Executivul. 

Potrivit comunicatului, "costurile estimative pentru evaluarea riscurilor şi remedierea celor 1.183 de situri potenţial contaminate se ridică la 7,145 de miliarde de euro, iar în cazul celor 210 situri contaminate la un total de 1,264 miliarde de euro, fonduri ce vor fi asigurate prin accesarea de fonduri structurale UE, prin finanţare de stat, dar şi prin finanţări externe şi investiţii din sectorul privat". 

AGERPRES