Conform raportului publicat de ME, o echipă de control a efectuat o acţiune de control la Direcţia Generală Ţiţei şi Gaze Naturale din cadrul Ministerului Energiei pentru a verifica modul în care au fost exercitate drepturile şi obligaţiile concedentului şi ale concesionarului în cazul a trei contracte de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale. 

Primul contract, încheiat între Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în calitate de concedent, şi Tehnologica Radion, în calitate de concesionar, avea ca obiect concesionarea serviciului serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în localităţi din comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş şi o durată de derulare de 49 de ani. 

Lucrările de investiţii angajate urmau să fie executate pe o perioadă de doi ani, respectiv 2010 şi 2011, acestea având o valoare minimă de 3,816 milioane lei (fără TVA), respectiv 900.000 euro (fără TVA). 

În cazul în care programul de investiţii nu era realizat în termene, din culpa concesionarului, acesta urma să fie penalizat, după o perioadă de graţie de 30 de zile, cu 0,1% pe fiecare zi de întârziere, calculat la valoarea investiţiei realizate conform graficului. 

În noiembrie, Tehnologica Radion a cerut prelungirea cu 24 de luni a contractului, precizând că lucrările erau realizate în proporţie de 71%, printre motivele invocate pentru această prelungire fiind gradul redus de interes din partea populaţiei pentru racordarea la reţeaua de gaze naturale, lipsa actuală de fonduri din partea societăţii pentru continuare investiţiei, confuzia existentă cu privire la delimitarea administrativă a satelor şi comunelor, orientarea fondurilor către noi concesiuni mai fezabile. 

Reprezentanţii Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri au încheiat un act adiţional prin care a fost prelungită cu doi ani, până la 24 ianuarie 2014, perioada de realizare a investiţiilor minime, deşi motivele invocate de către societate nu se încadrau în cazurile prevăzute pentru adaptarea prin act adiţional a contractului iniţial. 

"Precizăm că nu au fost prezentate documente din care să rezulte dacă reprezentanţii ministerului au verificat stadiul de realizare a lucrărilor de investiţii în perioada prevăzută în contractul de concesiune sau dacă lucrările erau realizate în proporţie de 71% la data de 17.11.2022, aşa cum a menţionat societatea Tehnologica Radion", se menţionează în raportul Corpului de control. 

În ianuarie 2014, Tehnologica Radion a solicitate ministerului o nouă prelungire, cu încă 24 de luni, precizându-se faptul că stadiul de realizare a lucrărilor era tot de 71%. 

"Din înscrisurile transmise de Direcţia Generală de Ţiţei şi Gaze Naturale în timpul desfăşurării acţiunii de control nu s-a putut stabili cu certitudine dacă reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri au calculat şi încasat penalităţile prevăzute, în cuantum de 0,1% pe fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea investiţiei nerealizate conform graficului pentru perioada de peste doi ani în care concesionarul nu a făcut dovada realizării a 29% din investiţie", se mai precizează în raport. 

Totodată, din analiza documentelor s-a constatat că nu a fost executată scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor asumate, în valoare de 3% din totalul investiţiei, existând astfel indicii că aceste prevederi nu au fost respectate de către reprezentanţii ministerului. 

Raportul de control semnalează însă că nu au putut fi identificate persoanele responsabile să calculeze şi să încaseze penalităţile şi încheierea actului adiţional, şi că neîncasarea penalităţilor de 0,1% pe zi de întârziere, neexecutarea scrisorii de garanţie "pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice". 

Nereguli au fost constatate şi în ceea ce priveşte plata redevenţei, nefiind însă puse la dispoziţia corpului de control documente referitoare la cantitate de gaze distribuite trimestrial pentru a putea fi stabilită valoare redevenţei datorate. 

În ceea ce priveşte contractul de concesiune a gazelor în comuna Bârla, încheiat în iulie 2011, cu o durată de 49 de ani, acesta prevedea realizarea unor investiţii minime de peste 4,662 milioane lei fără TVA (1,085 milioane euro fără TVA) în primele 12 luni de derulare, penalităţile fiind similare celor prevăzute în primul contract. 

În iulie 2013, Tehnologica Radion a informat Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri că este "în imposibilitatea de a începe investiţiile" şi a cerut încetarea contractului de concesiune şi deblocare scrisorilor de garanţie bancară pentru garantarea investiţiilor asumate şi a scrisorii de garanţie bancară pentru plata redevenţei. 

Ulterior, la data de 10 septembrie 2015, compania a anunţat reprezentanţii ministerului că se află în insolvenţă şi a solicitate rezilierea contractului întrucât acesta nu mai este "fezabil". Conform contractului încheiat, Tehnologica Radion ar fi trebuit să plătească penalităţi în cuantum de 5% din baza activelor reglementate aferente perimetrului concesionat". 

Ca şi în cazului primului contract, nu au putut fi identificate persoanele care ar fi trebuit să calculeze şi să încaseze penalităţile, şi în această situaţie fiind vorba de posibilă infracţiune de abuz în serviciu contra intereselor publice. 

O posibilă infracţiune similară este şi cea legată de contractul pentru Lunca Corbului, încheiat în 18 iulie 2011, tot pe 49 de ani, cu investiţii minime de 4,413 milioane lei, fără TVA (1,047 milioane euro), în primele 48 de luni şi penalităţi similare celor din primele contracte în caz de nerealizare. 

Investiţiile nu au fost realizate, iar echipei de control nu i s-au pus la dispoziţie documente prin care societatea Tehnologica Radion ar fi solicitat încetarea sau rezilierea contractului de concesiune şi, din analiza documentelor, s-a constatat că nu a fost executată scrisoarea de garanţie, dar nu s-a putut stabili dacă reprezentanţii ministerului au calculat şi încasat penalităţile de 0,1% pe fiecare zi de întârziere. 

Corpul de control "va transmite Raportul de control privind verificările efectuate la Direcţia Generală Ţiţei şi Gaze din cadrul Ministerului Energiei către organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta curte de Casaţiei şi Justiţie, ca sesizare a operaţiunilor şi actelor ilicite în legătură cuc are au rezultat indicii de săvârşire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată, să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunilor şi asupra vinovăţiei".

AGERPRES

Tehnologica Radion respinge acuzaţiile Ministerului Energiei: “Nu am primit bani de la stat”

După aprape două săptămâni de la publicarea raportului Corpului de Control al  al Ministerului Energiei, unde este precizat că nu ar fi efectuat investiţiile asumate prin câteva contracte privind concesionarea serviciilor publice de distribuţie a gazelor naturale, societatea Tehnologica Radiona precizează că un a primit niciun ban de la şi că toate lucrările le-a făcut din surse proprii.

„Raportat la obiectul controlului Ministerului Energiei, informațiile prezentate de mass-media sunt un mix de informatii nerelevante, neadevarate și manipulatorii, cu privire la Tehnologica Radion SRL în vederea denigrării. În niciunul dintre contractele de concesiune legal încheiate, având ca premise realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale în folosul populației, în condiții de eficiență economică Tehnologica Radion SRL nu a primit nicio sumă de bani de la MECMA. Toate contractele au fost derulate transparent și pe surse de finanțare asigurate integral de Tehnologica Radion SRL”, precizează compania.
Oficialii Tehnologica Radion spun că s-a omis să se precizeze că lucrările contractate s-au făcut numai din banii societății. „De asemenea, s-a omis să prezinte ca la un an după încheierea contractului, Tehnologica Radion SRL a cerut într-o manieră transparentă rezilierea contractelor nr. 177/2011 si 178/2011, pentru că investiția care s-ar fi făcut nu s-ar fi putut recupera nici în 20 de ani datorită interesului scăzut al populației din zonă. Rezilierea se putea face fără penalități din alte cauze, convenționale sau legale, potrivit art. 15 alin.1 lit f din contractele legal încheiate. Foarte important, Mass-media nu a precizat că în derularea contractului nr. 14 din 2010 pentru comuna Poiana Lacului, față de suma de 3.800.000 lei plus TVA prevazută a fi investită de Tehnologica Radion SRL, s-a cheltuit suma de 4.620.000 lei plus TVA, adică s-a realizat un stadiu valoric de 121% față de stadiul valoric estimat inițial”, a explicat conducerea companiei.