Senatul României anunţă pe SICAP licitaţie pentru lucrări de realizare a reamenajării spaţiului verde din faţa Corpului A1 din Palatul Parlamentului.

Valoarea totală a contractului este estimată la 4.288.889 lei.

La evaluarea ofertelor, componenta financiară va reprezenta 50%, componenta tehnică 20%, iar experienţa pentru lucrări similare executate în ultimii cinci ani 30%, potrivit Agerpres.

Ce trebuie să facă ofertanții?

Ofertanţii vor trebui să prezinte o listă de lucrări similare celor ce fac obiectul caietului de sarcini, executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 27 martie.