Organizaţia de mediu a solicitat în instanţă anularea proiectului, în luna aprilie 2015, cu suspendarea lucrărilor până la soluţionarea cazului. În data de 9 iulie, anul curent, a avut loc pronunţarea sentinţei în cazul suspendării Deciziei Etapei de Încadrare emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului /APM/ Hunedoara în favoarea reclamantei Federaţia Coaliţia Natura2000 România. 

 'Proiectul presupune construirea de microhidrocentrale pe Râul Alb, comuna Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara, care va cuprinde două tronsoane înglobând în total 3 MHC-uri /microhidrocentrale, n.r./. Prin dispoziţiile Deciziei Etapei de Încadrare nr.1327/26.08.2013, revizuită la data de 11.09.2014, s-a decis că proiectul privat 'Construire şi Exploatare de Microhidrocentrale pe Râul Alb', al S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L., poate fi amplasat în extravilanul comunei Sălaşu de Sus, sat Coroieşti, jud. Hunedoara, în interiorul ariei protejate situl Natura 2000 ROSCI0236 Strei-Haţeg, desemnat pentru specii de floră şi faună incluse în Anexa II a Directivei Consiliului conform Formularului standard Natura 2000', notează comunicatul citat. 

Prin plângerea prealabilă, organizaţia a solicitat APM Hunedoara revocarea Deciziei Etapei de Încadrare, apreciind că aceasta contravine atât reglementărilor naţionale, cât şi prevederilor comunitare în domeniul protecţiei mediului, afectând speciile şi habitatele protejate la nivelul Uniunii Europene şi distrugând valea naturală a Râului Alb. 
  
'Sentinţa din 09.07.2015 va permite oprirea executării oricăror lucrări în zona proiectului, până când instanţa se va pronunţa privind legalitatea avizării acesteia, procesul fiind în continuare pe rolul Tribunalului Hunedoara', precizează sursa citată. 

Federaţia Coaliţia Natura 2000 România acţionează informal din anul 2003, când 55 de membri, organizaţii nonguvernamentale din domeniul protecţiei naturii, s-au reunit pentru a-şi consolida puterea de acţiune la nivel naţional şi local, şi pentru a contribui la desemnarea siturilor Natura 2000 în România. Începând din 2013, organizaţia are personalitate juridică şi 15 membri înregistraţi oficial. 

În perioada iunie 2014 – aprilie 2016, Federaţia derulează proiectul 'Capacitate şi Implicare pentru Ariile Naturale Protejate din România', finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

AGERPRES