Potrivit unui comunicat transmis de Executivul comunitar, Comisia Europeană a publicat miercuri un nou plan de acţiune privind proprietatea intelectuală, pentru a ajuta întreprinderile, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), să profite la maximum de invenţiile şi de creaţiile lor şi pentru a asigura faptul că acestea pot aduce beneficii economiei şi societăţii noastre.

Proprietatea intelectuală este un factor determinant esenţial pentru creşterea economică, deoarece ajută întreprinderile să îşi valorifice activele necorporale. Planul de acţiune urmăreşte să permită industriei creative şi inovatoare din Europa să rămână un lider mondial şi, de asemenea, urmăreşte să accelereze dubla tranziţie verde şi digitală a Europei, mai menționează sursa citată.

În ceea ce privește prevederile, planul de acţiune stabileşte paşii esenţiali pentru a îmbunătăţi protecţia proprietăţii intelectuale, pentru a spori gradul de utilizare a proprietăţii intelectuale de către IMM-uri, pentru a facilita partajarea proprietăţii intelectuale în vederea sporirii gradului de adoptare a tehnologiilor în cadrul industriei, pentru a combate contrafacerea şi a îmbunătăţi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi pentru a promova condiţii de concurenţă echitabile la nivel mondial.

Există mai multe tipuri de dependență

De asemenea, criza provocată de coronavirus a evidenţiat anumite tipuri de dependenţă de inovare şi de tehnologii; prin urmare, planul de acţiune abordează aceste provocări, asigurând în acelaşi timp faptul că proprietatea intelectuală critică poate fi pusă la dispoziţie în momente de criză.

Activele necorporale, precum mărcile, desenele şi modelele industriale, brevetele şi datele sunt din ce în ce mai importante în economia bazată pe cunoaştere din ziua de astăzi. Sectoarele industriale care utilizează intensiv proprietatea intelectuală reprezintă 45% din totalul PIB-ului şi 93% din totalul exporturilor UE, iar valoarea adăugată a proprietăţii intelectuale este în creştere în majoritatea ecosistemelor industriale europene. La nivel mondial, cererile de protejare a proprietăţii intelectuale sunt în creştere, deoarece activele necorporale joacă un rol din ce în ce mai important în cursa mondială pentru poziţia de lider tehnologic. Planul de acţiune se bazează pe punctele forte ale cadrului european privind proprietatea intelectuală, pentru a asigura faptul că sprijină redresarea şi rezilienţa noastră economică în domenii esenţiale ale economiei.

În noul plan de acţiune sunt incluse măsuri în cinci domenii esenţiale: îmbunătăţirea protecţiei proprietăţii intelectuale, stimularea adoptării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), facilitarea partajării proprietăţii intelectuale, combaterea contrafacerii şi îmbunătăţirea aplicării drepturilor de proprietate intelectuală şi promovarea unor condiţii de concurenţă echitabile la nivel mondial.

Modernizare și adaptare

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea protecţiei proprietăţii intelectuale, planul de acţiune propune modernizarea unei serii de instrumente existente privind proprietatea intelectuală şi adaptarea lor la era digitală, inclusiv îmbunătăţirea certificatelor suplimentare de protecţie (CSP) pentru produsele medicinale şi de protecţie a plantelor brevetate şi modernizarea protecţiei desenelor şi modelelor industriale în UE. El urmăreşte să consolideze protecţia indicaţiilor geografice agricole, analizând şi fezabilitatea unui sistem de protecţie a indicaţiilor geografice pentru produsele neagricole la nivelul UE.

De asemenea, Comisia lansează un dialog la nivel de industrie pentru a aborda impactul noilor tehnologii (cum ar fi inteligenţa artificială şi blockchain) asupra sistemului de proprietate intelectuală. Pentru a asigura faptul că întreprinderile au acces la instrumente de protecţie rapide, eficace şi accesibile ca preţ şi pentru a reduce fragmentarea şi complexitatea care persistă în sistemul actual, planul de acţiune invită statele membre să introducă rapid sistemul de brevete unitare în vederea creării unui ghişeu unic pentru protecţia brevetelor şi pentru asigurarea respectării acestora în UE.

Referitor la stimularea adoptării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), CE apreciază că deseori inovatorii şi creatorii europeni, în special IMM-urile, nu sunt conştienţi de beneficiile integrării proprietăţii intelectuale în strategia lor de afaceri. De exemplu, numai 9% din IMM-uri depun cereri de protejare a proprietăţii intelectuale. Pentru a ajuta întreprinderile mai mici să îşi valorifice activele necorporale, Comisia propune măsuri de îmbunătăţire a informării şi consilierii. Aceasta va ajuta IMM-urile afectate de criza provocată de coronavirus să îşi gestioneze mai bine şi să îşi valorifice portofoliile de proprietate intelectuală, printr-o nouă schemă de asistenţă financiară cu un buget de 20 de milioane de euro, furnizate din fondurile EUIPO pentru primul an.

De asemenea, Comisia va pune la dispoziţia tuturor participanţilor la programele de cercetare şi inovare finanţate de UE consiliere şi asistenţă privind proprietatea intelectuală şi va colabora cu toate părţile interesate pentru a îmbunătăţi valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală în întreaga comunitate a cercetării şi inovării. În plus, Comisia ia măsuri pentru a facilita utilizarea proprietăţii intelectuale ca mijloc de stimulare a accesului la finanţare.

Protejarea activelor necorporale

În ceea ce priveşte facilitarea partajării proprietăţii intelectuale, planul de acţiune urmăreşte să protejeze activele necorporale, dar şi să îmbunătăţească accesul la activele necorporale esenţiale de care depind economia şi societatea noastră. Recunoscând rolul important pe care îl poate juca sistemul de proprietate intelectuală în abordarea situaţiilor de urgenţă din domeniul sănătăţii, precum actuala pandemie de coronavirus, Comisia propune măsuri de facilitare a partajării proprietăţii intelectuale critice în momente de criză, asigurând în acelaşi timp randamentul investiţiilor.

De asemenea, Comisia va lucra la o infrastructură îmbunătăţită pentru drepturile de autor şi va lua măsuri pentru o mai bună mobilizare a datelor protejate de proprietatea intelectuală. În plus, ea va propune modalităţi de ameliorare a transparenţei şi a previzibilităţii în ceea ce priveşte acordarea licenţelor pentru brevetele esenţiale pentru standarde (BES-uri), deoarece acestea sunt elemente importante pentru transformarea digitală a industriei europene, precum introducerea autovehiculelor conectate şi a altor produse conectate la internetul obiectelor.

În privinţa combaterii contrafacerii şi îmbunătăţirea aplicării drepturilor de proprietate intelectuală, CE informează că importul de mărfuri contrafăcute şi piratate se ridică la 6,8% din PIB-ul UE. Comisia va îmbunătăţi aplicarea eficace şi echilibrată a drepturilor de proprietate intelectuală. De exemplu, în completarea viitorului pachet legislativ privind serviciile digitale, Comisia va crea un set de instrumente ale UE pentru combaterea contrafacerilor, în vederea promovării şi a facilitării unei cooperări eficace între titularii drepturilor de proprietate intelectuală, intermediari (cum ar fi pieţele online) şi autorităţile de aplicare a legii, precum şi în vederea integrării celor mai bune practici şi a utilizării de instrumente adecvate şi de noi tehnologii.

În domeniul promovării unor condiţii de concurenţă echitabile la nivel mondial Comisia îşi propune să consolideze poziţia UE ca entitate care stabileşte standarde la nivel mondial în domeniul proprietăţii intelectuale. Deşi sectoarele industriale care utilizează intensiv drepturile de proprietate intelectuală reprezintă 93% din exporturile de mărfuri ale UE, întreprinderile noastre se confruntă în continuare cu provocări majore atunci când îşi desfăşoară activitatea în ţări terţe.

De asemenea, va fi intensificat răspunsul UE la practicile neloiale ale actorilor din ţări terţe, precum spionajul industrial sau încercările de a deturna drepturile de proprietate intelectuală în contextul cooperării în domeniul cercetării şi dezvoltării.

„Europa găzduieşte unele dintre inovaţiile de prim rang din lume, însă întreprinderile nu sunt încă pe deplin capabile să îşi protejeze invenţiile şi să îşi valorifice proprietatea intelectuală. Astăzi, propunem revizuirea sistemului nostru de proprietate intelectuală pentru a consolida capacitatea Europei de a dezvolta tehnologii de nouă generaţie şi de a reflecta progresele în domeniul datelor şi al inteligenţei artificiale, pentru a permite întreprinderilor să îşi pună rapid în comun cunoştinţele în momente de criză şi pentru a sprijini Europa pe calea sa către redresarea economică şi către tranziţia verde”, a declarat comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton.