Aceşti bani vor reveni la bugetul UE, deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăţilor şi cu controlul cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligaţia de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect.

Cele mai semnificative corecţii individuale sunt în cazul Greciei, 92,86 milioane de euro, sumă din care 88,96 milioane de euro sunt imputate ţării din cauza controalelor insuficiente la faţa locului, precum şi din cauza deficienţelor sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS-GIS). La polul opus se situează Irlanda de la care CE va recupera doar 1,06 milioane de euro.

Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorităţii plăţilor din cadrul PAC, mai ales prin intermediul agenţiilor lor de plăţi. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu cu verificarea cererilor de plăţi directe ale fermierilor. Comisia desfăşoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele şi reacţiile în ceea ce priveşte deficienţele sunt suficiente, şi are dreptul să recupereze fonduri ulterior dacă auditurile constată că reacţiile statului membru nu sunt suficiente pentru a garanta că fondurile UE au fost cheltuite în mod adecvat.

AGERPRES