Sunt vizate informațiile confidențiale din cadrul procedurilor de asigurare a respectării legislaţiei UE în materie de concurenţă la nivel privat, a informat luni Executivul comunitar.

Decizia survine în urma unei consultări publice specifice, lansată de Comisie la 29 iulie 2019, prin care părţile interesate au fost invitate să îşi prezinte observaţiile cu privire la proiectul de comunicare. Pe parcursul consultării publice, Executivul comunitar a primit contribuţii de la diverse părţi interesate care au confirmat necesitatea unor orientări suplimentare în ceea ce priveşte divulgarea elementelor de probă.

Directiva privind acţiunile în despăgubire pentru încălcarea normelor antitrust ajută cetăţenii şi întreprinderile care sunt victime ale încălcării normelor antitrust ale UE să ceară despăgubiri.

În această privinţă, cel mai probabil instanţele naţionale urmează să primească cereri de divulgare a elementelor de probă care conţin informaţii confidenţiale.

Totodată, directiva privind acţiunile în despăgubire pentru încălcarea normelor antitrust, mai arată că statele membre trebuie să se asigure că instanţele naţionale au competenţa de a dispune divulgarea acestor elemente de probă, cu condiţia ca cererea pentru acordarea de despăgubiri să fie plauzibilă, elementele de probă solicitate să fie relevante, iar cererea de divulgare să fie proporţională.

Se schimbă situația

În cazul în care aceste condiţii sunt îndeplinite, iar măsurile de protecţie a informaţiilor confidenţiale sunt în vigoare, instanţele naţionale pot dispune divulgarea probelor. În acelaşi timp, în conformitate cu Directiva privind acţiunile în despăgubire pentru încălcarea normelor antitrust, statele membre trebuie să se asigure că instanţele naţionale dispun de măsuri eficace de protejare a unor astfel de informaţii confidenţiale.

Între legislaţiile naţionale pot exista diferenţe în ceea ce priveşte accesul la informaţiile confidenţiale şi protecţia acestora. Este foarte important ca instanţele naţionale să găsească un bun echilibru între dreptul reclamanţilor de a avea acces la informaţii relevante şi dreptul uneia dintre părţi de a-şi proteja informaţiile confidenţiale.

Pentru a sprijini instanţele naţionale în îndeplinirea acestei sarcini, Comisia a adoptat o comunicare prin care urmăreşte să ofere instanţelor naţionale orientări practice în ceea ce priveşte selectarea unor măsuri de protecţie eficace, luând în considerare, printre altele, circumstanţele specifice ale cazului, tipul de informaţii solicitate, amploarea informaţiilor urmând a fi divulgate, părţile implicate şi relaţiile vizate, precum şi eventualele sarcini administrative şi implicaţii în materie de costuri.

Măsurile prevăzute

Comunicarea prezintă o serie de măsuri (de exemplu expurgări, cercuri de confidenţialitate, consultarea unor experţi, audieri cu uşile închise) la care instanţele naţionale pot recurge, în funcţie de cadrul lor procedural, pentru a proteja informaţiile confidenţiale în contextul cererilor de divulgare atât pe parcursul procedurii, cât şi după închiderea acesteia; comunicarea precizează, de asemenea, modul şi momentul în care astfel de măsuri ar putea fi eficace.

Aceasta nu are un caracter obligatoriu pentru instanţele naţionale şi nu modifică normele procedurale aplicabile procedurilor civile în diferitele state membre.

Încălcările legislaţiei UE în materie de concurenţă, cum ar fi cartelurile sau abuzurile de poziţii dominante pe piaţă, pot cauza prejudicii foarte grave, nu numai pentru economie în ansamblu, ci şi pentru anumite întreprinderi şi pentru consumatori. Aceştia pot suferi prejudicii, de exemplu din cauza preţurilor mai mari sau a pierderii de profit rezultate în urma blocării accesului pe piaţă.

Victimele au dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul suferit. Ele pot obţine despăgubiri prin introducerea unei acţiuni în despăgubire în faţa unei instanţe naţionale. Directiva privind acţiunile în despăgubire pentru încălcarea normelor antitrust, pe care au pus-o în aplicare toate statele membre, facilitează obţinerea de despăgubiri de către victimele practicilor anticoncurenţiale.