Nomenclatorul CAEN suferă, în prezent, modificări importante. Reprezentanţii o sută de mii firme vor fi nevoiţi să meargă la Registrul Comerţului pentru a preschimba certificatele de înregistrare şi pentru a opera schimbări în actele constitutive.

Institutul Naţional de Statistică (INS) a operat recent schimbări substanţiale în nomenclatorul CAEN (Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională), folosit pentru a determina obiectul de activitate al firmelor. Noua clasificare va fi înaintată Parlamentului în următoarele luni şi va trebui să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2008.

„România, prin acquis-ul comunitar, s-a angajat că va asigura o armonizare deplină cu clasificările europene. Am intrat într-o familie, trebuie să respectăm regulile jocului“, declară Gheorghe Constantinescu, director adjunct al Direcţiei Registrului Statistic al Întreprinderilor din cadrul INS. Uniunea Europeană îşi schimbă propriul nomenclator (NACE) începând cu 1 ianuarie 2008. În prezent, „activităţile de reparaţii şi întreţinere“ pentru bunuri de capital sunt ascunse în clasa de „fabricare“ a utilajului respectiv. Dacă o firmă repară vagoane, cifra acesteia de afaceri se include în clasa de „fabricare“. În viitorul CAEN, „reparaţiile“ vor fi înregistrate separat de „fabricare“. Astfel, la nivelul economiei naţionale, cifrele se distorsionează. Cu noul CAEN, autorităţile române vor cunoaşte cu mai mare precizie cât se produce în anumite sectoare economice.
Structura noului nomenclator va fi mult mai complexă decât cea actuală, numărul claselor CAEN se va majora cu 20%, de la 514 la 615. Vor exista, în acelaşi timp, şi numeroase schimbări de coduri. Aproape 58% din modificările preconizate de coduri vor avea o natură complexă.

Modificările efectuate de INS nu au ajuns la funcţionarii Registrului Comerţului. „Se vor efectua modificări ale actelor constitutive ale comercianţilor în măsura în care aceştia au în obiectul de activitate clase CAEN care au fost schimbate“, afirmă Eugen Ghiulea, director general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Pentru a-şi actualiza datele la Registrul Comerţului, firmele vor trebui să depună o cerere de înregistrare şi hotărârea adunării generale a asociaţilor prin care se recodifică obiectul de activitate al societăţii sau, după caz, elimină ori adaugă noi clase la obiectul de activitate existent.

Pentru a-i linişti pe agenţii economici, Gheorghe Constantin afirmă că INS va elabora un tabel de corespondenţă, astfel încât, pentru o perioadă să existe în paralel cele două clasificări, iar trecerea la noul nomenclator pentru firmele înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2008 să se facă treptat, fără a se aplica măsuri punitive.
Oamenii de afaceri speră că procesul pe care îl implică schimbarea CAEN să nu aducă o aglomerare la oficiile Registrului Comerţului. „O astfel de aglomerare ar dăuna serios comercianţilor, pentru că ar afecta procesul de înregistrare a altor operaţiuni mai importante pentru ei decât codificarea obiectului de activitate“, spune Octavian Tomuş, avocat la Mărgărit, Florov & Partners.

Modificarea CAEN aduce şi beneficii, atât firmelor, cât şi autorităţilor. În primul rând, nomenclatorul va fi mult mai clar, iar societăţile comerciale vor putea să îşi aleagă obiectul de activitate cu mai mare precizie, pentru că numărul codurilor va creşte. În al doilea rând, întrucât codurile CAEN vor fi identice cu cele din UE, firmele româneşti care vor participa la licitaţii în ţările membre nu vor mai depune eforturi pentru a dovedi că au exact obiectul de activitate solicitat la licitaţii. În plus, vor exista beneficii pentru că autorităţile române şi cele ale Uniunii Europene vor avea posibilitatea să calculeze cu mai mare precizie anumiţi indicatori macroeconomici. 

Tipuri de modificări ale codurilor CAEN

41% din modificările la nivelul claselor CAEN presupun numai schimbarea codului. În aceste cazuri, conţinutul clasei rămâne identic.
Pentru aceste situaţii, schimbările în Registrul Comerţului sunt cele mai simple şi există posibilitatea să se facă automat cu ajutorul sistemului informatic.

1% din modificări presupun agregarea mai multor coduri într-unul singur. Şi în acest caz, schimbarea în Registrul Comerţului se poate efectua relativ simplu şi există posibilitatea de schimbare automată a codurilor.

Pentru 9% din schimbările de coduri, o clasă se va împărţi în două sau mai multe clase. Acest tip de modificare este mai complex decât cele de mai sus. În acest caz nu există posibilitatea unei actualizări automate în Registrul Comerţului.

Pentru 49% din modificările la nivel de clase CAEN, schimbarea va avea cel mai mare nivel de complexitate şi va fi cea mai costisitoare pentru agenţii economici. În acest caz, pentru schimbarea condurilor la Registrul Comerţului este obligatorie prezenţa reprezentanţilor firmei.

31-1888-11_gheorgheconstantin3aa66.jpgReguli de „familie“

«România, prin acquis-ul comunitar, s-a angajat că va asigura o armonizare deplină cu clasificările europene. Am intrat într-o familie, trebuie să respectăm regulile jocului.»

Gheorghe Constantinescu, director adjunct al Direcţiei Registrului Statistic al Întreprinderilor din cadrul INS