Deputatul era bănuit de oamenii legii că făcuse parte dintre cei care plănuiseră „Complotul mașinii infernale” împotriva proaspătului domnitor Alexandru Ioan Cuza.

Despre acest complot revista „Transilvania” din octombrie 1920 scrie:

„Negri spune în o scrisoare din 14/26 Martie 1859 către domnitor, că „intriganţii şi ambiţioşii, mai ales din Muntenia, s’au pus în campanie, spre a împiedecă izbutirea îndoitei alegeri”.

Se răcise în curând entuziasmul momentan ce cuprinsese pe fruntaşii Ţărei Româneşti, în ziua de 24 Ianuarie.

Pe când însă presa vieneză, notele turceşti şi intrigile din lăuntru combăteau astfeliu alegerea lui Cuza de domn comun al ambelor ţări române, în camera engleză, deputatul Roebuck o sprijinea şi încuraja, spunând că el ia o mare parte la speranţele Românilor şi aşteaptă ca ei, în loc de a fi sclavii diplomaţiei europene, vor păstră propria lor demnitate şi vor asigură neatârnarea lor, fără concursul nimărui.

Turcia însă mai întrebuinţa şi alte mijloace, potrivite cu firea ei, pentru a scăpă de amenințătoarea unire, personificată acuma în alesul Românilor.

Ea pregătea două tabere, una la Varna şi alta la Şumla, care deocamdată trebuiau să slujască numai pentru manevre, dar care la vreme de nevoie puteau să dobândească şi altă menire.

Cu întocmirea acestor tabere pare a sta în legătură un complot descoperit în Bucureşti în ziua de 30 Martie, complot ce tindea la răpirea vieţei domnitorului, prin o maşină infernală.

Din instrucţia făcută, reiese că toţi cei ce luase parte la acel complot erau străini, veniți mai ales de peste Dunărea, unii din ei originari din Austria.

Făptaşii sunt daţi judecatei, dovediţi si osândiţi la pedepse destul de grele.

Cezianu, deputat din adunarea munteană, ce fusese întrebuinţat de poliţie ca instrument pentru descoperirea faptei şi după aceea implicat şi el în complot, arată că un croitor care ar umblă în aceste treburi, îi spusese că alegerea lui Cuza este neplăcută Austriei şi Turciei şi că chiar boierilor nu poate fi pe plac, şi mai cu samă principilor Ştirbeiu şi Brancovanu, şi că se hotărîse de aceea omorârea lui Cuza.

Citește toată POVESTEA pe Evenimentul istoric