Specialiştii de la Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile au actualizat, duminică, 15 martie, informaţiile privind ce înseamnă un caz suspect de coronavirus, dar şi cum se stabileşte că o persoană este „contact apropiat”.

Cum se defineşte un caz suspect

Potrivit documentului publicat pe site-ul CNSCBT, prin „caz suspect” se înţeleg următoarele:

Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse, febră, durere în gât, scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii) care necesită sau nu spitalizare

ŞI

În perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor a întrunit cel puțin unul din următoarele criterii epidemiologice:

  • A avut contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil de COVID-19

SAU

  • A avut istoric de călătorie internațională

Cum se defineşte un contact apropiat

Potrivit informaţiilor actualizate de către Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, contactul apropiat este definit ca:

– Persoană care locuiește în aceeași gospodarie cu un pacient cu COVID-19

– Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mâna neurmată de igiena mâinilor)

– Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejata de mănușă)

– Persoană care a avut contact față în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m şi pe o durată de peste 15 minute

– Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasa, sala de ședințe, sala de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mica de 2 m

– Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție

– Persoană care a avut contact în avion cu un caz de COVID-19 și care a stat pe unul din cele 2 rânduri în orice direcție față de caz, persoane care au călătorit împreună cu cazul sau care i-au acordat îngrijire în avion, membri ai echipajului care au servit în zona în care s-a aflat cazul. Dacă severitatea simptomelor sau deplasarea cazului în avion indică o expunere mai extinsă, vor fi considerați contacţi apropiați toți pasagerii din zona respectivă din avion sau chiar toți pasagerii din avion

– Persoană care a stat într-un areal geografic cu transmitere comunitară extinsă.

Link-ul (legătura) epidemiologic(ă) ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului cazului index.