Comisia a solicitat României să îşi modifice normele privind impozitarea veniturilor provenite din activităţi independente desfăşurate de persoane fizice nerezidente în condiţiile în care acestea nu îşi pot deduce cheltuielile profesionale legate de realizarea acestor venituri în timp ce rezidenţii care obţin astfel de venituri beneficiază de această deducere.

Într-un comunicat publicat miercuri, Comisia Europeană arată că normele privind impozitarea veniturilor provenite din activităţi independente desfăşurate de persoane fizice nerezidente constituie o restricţie la libera prestare a serviciilor şi la libera circulaţie a capitalurilor în cadrul pieţei interne.

'În prezent, persoanele fizice rezidente care obţin venituri comparabile îşi pot deduce cheltuielile profesionale legate de aceste venituri, ceea ce conduce la o impozitare limitată la venitul net. Cu toate acestea, persoanele fizice stabilite într-un alt stat din UE/SEE şi care nu sunt stabilite permanent în România nu pot beneficia de o astfel de deducere şi sunt impozitate pe baza veniturilor brute obţinute în România.

Comisia nu găseşte niciun motiv valabil pentru justificarea acestei impozitări mai mari a veniturilor persoanelor fizice stabilite într-un alt stat din UE/SEE şi consideră că această practică este discriminatorie şi constituie o restricţie la libera prestare a serviciilor şi la libera circulaţie a capitalurilor, conform interpretării Curţii de Justiţie (cauzele C-234/01 Gerritse, C-290/04 FKP Scorpio şi C-345/04 Centro Equestre)', se arată în comunicatul citat.

În context, Comisia a solicitat României, sub forma unui aviz motivat, să îşi modifice normele pentru a se conforma legislaţiei UE. În absenţa unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în privinţa acestei chestiuni.

AGERPRES