Uniunea pieţelor de capital are ca scop înlăturarea obstacolelor care blochează investiţiile transfrontaliere în UE şi care împiedica accesul întreprinderilor la finanţare. O piaţă unică de capital pe deplin funcţională ar oferi o multitudine de oportunităţi. De exemplu, dacă pieţele de capital de risc din UE ar fi fost la fel de dezvoltate precum cele din SUA, între 2008 şi 2013 întreprinderile ar fi beneficiat de fonduri suplimentare în valoare de 90 de miliarde de euro.

Miercuri, executivul comunitar a lansat o consultare cu o durata de trei luni, cunoscută sub numele de carte verde, al cărei rezultat va sta la baza unui plan de acţiune destinat sa contribuie la deblocarea finanţării nebancare, astfel încât noile întreprinderi să poată prospera, iar întreprinderile mai mari să-şi poată continua extinderea.

'Uniunea pieţelor de capital este prima iniţiativa structurală pe care Comisia o propune în cadrul planului de investiţii. Prin aceasta iniţiativa, ne vom asigura ca planul de investiţii reprezintă mai mult decât o măsura punctuala şi ca are un impact pozitiv durabil asupra condiţiilor economice din Europa', a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, responsabil pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate, Jyrki Katainen.

'Direcţia pe care trebuie sa o urmăm este clara: realizarea unei pieţe unice de capital 'de jos în sus', prin identificarea obstacolelor şi înlăturarea acestora unul câte unul. Uniunea pieţelor de capital are ca obiectiv deblocarea lichidităţilor, care există din abundenţă, dar sunt în prezent 'îngheţate', şi punerea acestora la dispoziţia întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor,' a declarat la rândul său comisarul UE responsabil de stabilitatea financiara, serviciile financiare şi uniunea pieţelor de capital, Jonathan Hill.

Comisia aşteaptă feedback din partea Parlamentului European şi a Consiliului, a altor instituţii ale UE, a parlamentelor naţionale, a întreprinderilor, a sectorului financiar şi a tuturor celor interesaţi. Toate părţile interesate sunt invitate să transmită contribuţii până la data de 13 mai 2015. În urma consultării publice, Comisia va adopta în vara aceasta un plan de acţiune prin care va stabili foaia de parcurs şi calendarul pentru implementarea principalelor elemente ale uniunii pieţelor de capital, până în 2019.

AGERPRES