Acest articol nu va fi o expunere ştiinţifică despre etica în afaceri. Nu va fi nici o filosofie a lui Kant, Hegel sau Aristotel. Veţi găsi în rândurile de mai jos un scurt ghid a ceea ce înseamnă Etica în Afaceri în vederea dezvoltării unei relaţii de durată.
Acest ghid îţi va oferi lucrul care este […]