Veniturile totale ale societăţii sunt estimate la 163,368 milioane de lei, la fel ca şi cheltuielile.

Pentru cheltuielile cu personalul, este prevăzută o sumă de 84,178 milioane de lei, dintre care 59,878 milioane de lei cheltuieli de natură salarială. Numărul de personal prognozat la finele anului este de 1.330 de salariaţi, iar câştigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială la 3.613 lei.

Pentru cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, societatea are prevăzută o sumă de 393.000 de lei. Creanţele restante sunt stabilite prin buget la 420.000 de lei.

Compania Naţională a Uraniului se află în portofoliul Ministerului Energiei, IMM-urilor şi Mediului de Afaceri şi este deţinută 100% de statul român. AGERPRES