Consiliul Concurenţei analizeazǎ preluarea de către Novadex&CA, parte a grupului de distribuţie Aquila, a unor participaţii la firmele Nordexim Coffee Services, ATV Distribution şi Premium Coffee Services, cu activităţi pe piaţa automatelor de produse alimentare, cafea şi apă pentru dozatoare.

Autoritatea de concurenţă va evalua operaţiunea de concentrare economică din punct de vedere al compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice.

O decizie cu privire la aceastǎ operaţiune urmeazǎ a fi luatǎ, conform prevederilor legale, în termen de 30 de zile de la data la care notificarea este considerată efectivă.

“Conform dispoziţiilor Legii concurenţei, sunt supuse controlului şi trebuie notificate Consiliului Concurenţei, pentru analiza compatibilităţii lor cu un mediu concurenţial normal, operaţiunile de concentrare economică ce depăşesc pragurile valorice prevăzute de lege. Acestea sunt îndeplinite dacă cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi într-o operaţiune de concentrare economică depăşeşte echivalentul în lei a 10.000.000 euro şi există cel puţin doi agenţi economici implicaţi în operaţiune care să realizeze pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Societarea Novadex&CA face parte din Grupul Aquila şi îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţii în domeniul achiziţionării şi închirierii de apartamente şi spaţii comerciale mici.

Companiile Nordexim Coffee Services S.R.L., ATV Distribution S.R.L. şi Premium Coffee Services S.R.L. activează pe piaţa comercializării cu amănuntul a produselor alimentare prin aparate automate de tip vending, pe piaţa comercializării cu amănuntul a cafelei şi produselor asociate destinate aparatelor automate şi pe cea a comercializării cu amănuntul a apei potabile îmbuteliate destinate dozatoarelor.