Consiliul Concurenţei analizează concentrarea economică ce se va realiza prin dobândirea controlului unic direct de catre SC Straco Grup SRL asupra SC Genesis International SA.

In conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, in vederea stabilirii compatibilitătii concentrării economice cu un mediu concurenţial normal. In termen de 30 de zile de la data la care notificarea devine efectivă, Consiliul Concurentei va adopta o decizie cu privire la această operaţiune de concentrare economică.

Potrivit Legii Concurenţei sunt supuse controlului şi trebuie notificate Consiliului Concurentei, operatiunile de concentrare economica ce depasesc pragurile valorice prevazute de acest act normativ. Acestea sunt îndeplinite dacă cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi intr-o operaţiune de concentrare economică depaşeste echivalentul in lei a 10.000.000 euro şi există cel puţin doi agenti economici implicaţi în operaţiune care să realizeze pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul in lei a 4.000.000 euro.

SC Straco Grup SRL este activa in principal pe piata romaneasca a constructiilor de drumuri si autostrazi. Societatea mai activeaza pe piata productiei de mixturi asfaltice si beton.

SC Genesis International SA este activa pe piata lucrarilor de constructii de drumuri si autostrazi. Societatea activeaza, de asemenea, pe piata mixturilor asfaltice.