În septembrie 2011, a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, prin care s-a stabilesc condiţiile de creditare avantajoase pentru contractarea unui credit cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, de către asociaţiile de proprietari/persoane fizice, pentru executarea lucrărilor de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit, criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, bănci şi constructori care execută aceste lucrări de intervenţie.
Până la finele lunii noiembrie 2013, programul nu devenit operaţional în lipsa adoptării legislaţiei terţiare, potrivit notei de fundamentare a actului normativ, publicată pe site-ul MFP.
‘Demararea programului şi asigurarea condiţiilor de derulare a acestuia presupune stabilirea unui plafon al garanţiilor care pot fi emise în anul 2014, la nivelul sumei de 100 milioane lei. Din punct de vedere social şi urbanistic, apare necesitatea luării măsurilor de intervenţie pentru repararea/reabilitarea anvelopei clădirilor care prezintă un nivel ridicat de degradare şi care, în marea majoritate a cazurilor, sunt amplasate în zone centrale, istorice, dens populate şi de interes turistic ale localităţilor, fapt de natură să genereze un real pericol public şi să afecteze pe termen lung dezvoltarea teritorială durabilă a localităţilor, conform strategiei şi planurilor de dezvoltare urbană aprobate la nivelul localităţilor’, se arată în nota de fundamentare.

De asemenea, se are în vedere ‘asigurarea unui mediu înconjurător sănătos, prin realizarea acestor lucrări de intervenţie asupra clădirilor cu elemente de construcţie de la nivelul faţadelor şi învelitorilor/teraselor cu un nivelul avansat de degradare care prezintă pericol public şi afectează sănătatea şi siguranţa fiecărui membru al comunităţii locale, în condiţiile în care protejarea dreptului la viaţă şi dreptului la integritate fizică a persoanei reprezintă drepturi constituţionale’.