Volumul de marfă vândută de unii comercianți în cele două perioade anuale de astfel de vânzări reprezintă chiar mai mult de 50% din volumul total de vânzări anuale.

Vânzările de soldare sunt acele vânzări însoțite sau precedate de campanii publicitare prin care comercianții anunță reducerile de prețuri. Cadrul juridic aplicabil acestui tip de vânzări este reprezentat de OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Ca regulă generală, legislația în vigoare interzice oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, adică la un preț egal sau inferior costului de achiziție, cu câteva excepții reglementate expres, printre care și vânzarea produselor în pachete de servicii.

Excepțiile sunt reglementate în mod limitativ de art. 16 din OG nr. 99/2000 și privesc, printre altele, vânzările de soldare și cele de lichidare.

În schimb, vânzările promoționale nu sunt considerate de legiuitor un caz de excepție de la regula enunțată mai sus, astfel că în cazul acestui tip de vânzări niciun comerciant nu va putea să vândă produsele sale la un preț mai mic sau egal decât cel de achiziție, cu excepția pachetelor de servicii.

Reguli pentru vânzările de soldare

Câteva reguli au fost impuse prin lege vânzărilor de soldare: ele nu pot fi efectuate decât în cursul a două perioade pe an, perioade de timp ce nu pot depăși un număr de 45 de zile fiecare. Rămâne la latitudinea comerciantului să își stabilească întinderea perioadei în care efectuează vânzările de soldare, dar o va face doar în perioada de 15.01 -15.04 pentru produsele de toamnă-iarnă și în perioada 01.08-31.10 pentru produsele de primăvară-vară.

Mai mult, produsele ce urmează a fi vândute în cadrul acestor vânzări trebuie să fi fost achitate furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea primei zile a perioadei de vânzări de soldare și să fi fost oferite spre comercializare în această perioadă.

Altfel spus, comercianții nu pot oferi produse noi spre vânzare direct în cadrul campaniilor de vânzare de soldare, obiectul acestora din urmă fiind reprezentat doar de produse vândute anterior în condiții de preț normal.

Orice formă de publicitate referitoare la vânzările de soldare va trebui să menționeze în mod obligatoriu data de debut și durata în care acestea vor avea loc și să indice cu exactitate care sunt produsele ce vor fi vândute în cazul în care vânzarea nu se referă la totalitatea produselor oferite spre vânzare de către comerciant.

Realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele menționate constituie contravenție, sancțiunea aplicabilă comerciantului contravenient constă în amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei și sistarea vânzărilor. În general, nerespectarea regulilor enumerate anterior constituie contravenții, comercianții riscând amendarea lor cu sume semnificative.

În afara vânzărilor de soldare, comercianții români participă anual în perioada 15 noiembrie – 30 noiembrie la mega promoția intitulată generic Black Friday.

Întrecerea de Black Friday

Black Friday sau Vinerea Neagră este ziua care urmează Zilei Recunoștinței în Statele Unite, și care deschide sezonul de cumpărături de Crăciun. Ea a fost asimilată și de comercianții mari de retail din România. Cu acest prilej marile magazine se întrec în a oferi prețuri și reduceri cât mai avantajoase, astfel încât să atragă clienți cât mai mulți și, implicit, să obțină profituri considerabile prin amploarea volumul de vânzări.

Vânzările practicate cu ocazia Black Friday se încadrează în categoria denumită de legiuitor vânzare promoțională. O astfel de vânzare poate avea loc în orice perioadă a anului, fără să facă obiectul vreunei notificări (precum în cazul vânzărilor de lichidare), și se referă la produsele disponibile. Produsele promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunțate sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil. Astfel de vânzări pot avea loc cu respectarea condiției legale de a nu fi efectuate în pierdere. Deși am fi înclinați să considerăm contrariul, nu constituie vânzări promoționale, în înțelegerea legiuitorului român, acțiunile de promovare efectuate de producători și acțiunile de lansare de produse/servicii noi pe piață.

Atât vânzările de soldare, cât și vânzările promoționale sunt supuse unor reguli prevăzute de lege privind fixarea și publicitatea prețurilor, dintre care cea mai importantă este următoarea: prețul redus trebuie să fie mai mic decât prețul de referință, adică acel preț practicat în același spațiu de vânzare pentru produse și servicii identice în perioada ultimelor 30 de zile înaintea de data aplicării prețului redus.Îngrijorătoare este practica comună a diverși comercianți care măresc prețurile produselor cu 30 de zile  înainte de data de debut a vânzărilor de soldare/promoționale și reduc acest preț, deja mărit, ajungându-se de fapt în perioada acestor vânzări la o reducere nesemnificativă sau practic inexistentă.

Cu toate acestea nu există în OG nr. 99/2000 o sancțiune contravențională în sensul celei aplicabile în cazul organizării vânzărilor de soldare în afara perioadelor permise de lege. În schimb, încălcarea regulii privind fixarea și publicitatea prețului constituie o practică comercială înșelătoare potrivit art. 6 alin. 1 lit. d din Legea nr. 363/21.12.2007 (privind combaterea practicilor neloiale) ar utilizarea de către comercianți a unei astfel de practici constituie contravenție și se sancționează cu o amendă mult mai usturătoare de la 5.000 lei la 50.000 lei. Constatarea și sancționarea contravențiilor în acest domeniu este apanajul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, care își face simțită prezența din ce în ce mai eficient în ultima vreme.

Valeriu Mina, avocat senior, NNDKP