Cadastru gratuit în peste 2.300 de comune

Cadastru gratuit! Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a proprietăţilor în 2.356 de unităţi administrativ-teritoriale. Pe scurt, se poate face cadastru gratuit în peste 2.300 de comune.

Lucrările sunt realizate atât la nivelul întregii localităţi (în 519 UAT-uri), cât şi pe sectoare cadastrale. Acțiunea se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF). Finanţarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, dar şi din bugetele locale ale primăriilor.

În primele zece luni ale anului 2023, ANCPI a finalizat cadastrarea integrală a 36 de comune. Numărul total al UAT-urilor în care au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a ajuns la 204.

ANCPI a înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară imobilele din 23.835 de sectoare cadastrale. Suprafaţa totală a imobilelor înregistrate este de 4.988.888,35 de hectare. Dintre cele 204 localităţi în care au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a proprietăţilor, şase au beneficiat de cofinanţare (din veniturile proprii ale ANCPI şi bugetul autorităţilor locale), iar 83 de comune fost cadastrate din fonduri europene prin proiectul major.

În prezent, în alte 474 de comune se desfăşoară lucrări, la nivelul întregii localităţi, cu finanţare europeană, prin POR 2014-2020.

Din cele 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole, care fac obiectul subvenţiilor acordate de APIA, au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 7,29 milioane de hectare (76%).

cadastru
Cadastru (SURSA FOTO: e-cadastru.ro)

Despre Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este instituţie a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, unică autoritate în domeniile cadastru, publicitate imobiliară, geodezie şi cartografie.

Se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului României și în coordonarea primului-ministru României.

În subordinea ei funcţionează 42 de oficii de cadastru şi publicitate imobiliară, organizate în fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii teritoriale, şi Centrul Naţional de Cartografie, denumit în continuare Centrul Naţional, ca instituţii publice cu personalitate juridică.

Activitatea sa este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului României.