Bugetul pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se ridică la 321,504 milioane de lei, în creştere de peste 50 de ori comparativ cu execuţia preliminată din 2016, iar cheltuielile de capital se ridică la 275,312 milioane de lei, echivalentul unei majorări de peste 55 de ori faţă de anul precedent, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, cheltuielile de personal pentru anul 2017 sunt programate la 8,242 milioane lei (-19,69% faţă de 2016), iar cele pentru bunuri şi servicii la 3,088 milioane lei (+6,93%).

'În acelaşi timp, o sumă de 170 de milioane lei prevăzută în bugetul MCSI la capitolul 'Comunicaţii', titlul 'Active financiare', alineatul 'Participare la capitalul social al societăţilor comerciale', ministerul poate majora contribuţia statului la capitalul social al Companiei Naţionale 'Poşta Română' – S.A. proporţional cu cota de participare deţinută, iar ceilalţi acţionari pot participa la majorarea capitalului social proporţional cu cota de participare deţinută, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare', se precizează în proiectul Legii bugetului de stat şi anexe, postat pe site-ul MFP.

Suma prevăzută se virează de către ministerul de resort, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, CNPR într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat, se menţionează în acelaşi document.

Sursele de finanţare şi ponderea fiecărei surse în totalul finanţării pentru Ministerul Comunicaţiilor sunt asigurate 100% din bugetul de stat.