Societatea dorește să își informeze investitorii și acționarii că la data de 13 septembrie 2019, Autoritatea Maghiară pentru Media și Telecomunicații (NMHH) a transmis Societății decizia de respingere a participării Societății la licitația pentru utilizarea frecvențelor 5G în Ungaria. Societatea a participat la această procedură de licitație în scopul dezvoltării activității sale de comunicații mobile pe piața din Ungaria.

„Considerăm că decizia NMHH este incorectă și lipsită de temei real. În opinia noastră, hotărârea NMHH este în afara condițiilor prevăzute de caietul de sarcini, bazându-se pe supoziții și fapte care se presupune că se vor întâmpla, iar nu pe date concrete și analize fundamentate,” se arată în comunicatul companiei.

Această decizie se adaugă unei liste de alte hotărâri nefavorabile și controversate pe care NMHH le-a adoptat în relația cu societățile din cadrul Grupului Digi, de-a lungul timpului, în contextul altor licitații pentru radiofrecvențe.

Societatea va contesta această hotărâre, cu toate mijloacele aflate la dispoziția sa, conform legislației maghiare și europene. Grupul rămâne hotărât să continue punerea în practică a proiectelor sale pe această piață, în folosul clienților săi.