Soldul creditelor nete ale Grupului BRD a înregistrat un plus de 1,1% faţă de 31 martie 2015 graţie creşterii creditelor de consum fără ipotecă şi a creditelor imobiliare, precum şi intensificării activităţii comerciale pe segmentul marilor clienţi corporativi.

Performanţa comercială s-a îmbunătăţit pe segmentul persoanelor fizice. Soldul creditelor nete a crescut cu 4,9% datorită plusului de 12% înregistrat pe volumul de credite nou-acordate până  la 1,1 miliarde RON. Volumele noi au provenit în special din credite de consum fără ipotecă (cu 23% peste valoarea din trimestrul I 2015) care au reprezentat 70% din creditele nou-acordate. BRD a continuat sa se concentreze pe procesul de digitalizare bancară: stocul de contracte de internet banking şi mobile banking (MyBRD Net şi MyBRD Mobile) a crescut cu 38% până la peste 900.000 de contracte.

Soldul creditelor nete pentru marii clienţi corporativi a crescut cu 8,5% faţă de 31 martie 2015, acest segment înregistrând în continuare o performanţă solidă într-un context caracterizat de îmbunătăţirea situaţiei macroeconomice cât şi de presiuni concurenţiale ridicate.

Baza de depozite s-a mărit atât pe segmentul retail cât şi pe non-retail, crescând cu 6,9% faţă de 31 martie
2015, datorită disponibilităţilor în conturi curente (+39% faţă de 31 martie 2015). BRD a continuat să atragă finanţări semnficative de la clienţi persoane fizice prin intermediul depozitelor. În acest context, cota de piaţă pe depozitele persoanelor fizice a crescut la 13,9%, cu 0,4 puncte procentuale faţă  de 31 martie 2015, conform calculelor interne ale Băncii. Totodată, activele gestionate de BRD AM au crescut cu 8,9% ajungând la 2,8 miliarde RON la 31 martie 2016. 

Indicatorul credite nete/depozite (inclusiv creanţele nete din leasing financiar) a fost de 71,3% (mai mic cu 4,0 puncte procentuale faţă de 31 martie 2015).

Venitul net bancar al Grupului BRD a ajuns la 647 milioane RON, cu 3,0% mai mare faţă de trimestrul I 2015, pe fondul creşterii veniturilor nete din dobânzi (+7,2%) graţie efectului pozitiv de rată de dobândă cât şi celui de volum, şi datorită veniturilor nete din comisioane mai mari (+4,8%) în contextul creşterii veniturilor din activitatea de carduri. Excluzând elementele nerecurente (câstiguri din vânzarea instrumentelor disponibile pentru vânzare înregistrate în trimestrul I 2015), venitul net bancar a crescut cu 6,2%.

Ținerea costurilor sub control a rămas o prioritate: cheltuielile operaţionale au fost reduse cu 1,8% până la
405 milioane RON, în principal ca urmare a economiilor realizate pe costuri imobiliare şi cheltuieli diverse. Indicatorul cost/venit a fost de 62,5%, cu 3,0 puncte procentuale mai mic faţă de trimestrul I 2015. Rezultatul operaţional brut a ajuns la 243 milioane RON, în creştere cu 12,0%, respectiv cu 22,8% excluzând elementele nerecurente, reflectând îmbunătăţirea veniturilor bancare de bază şi reduceri de costuri.

Rata creditelor neperformante (inclusiv creanţe nete din leasing financiar) şi-a continuat tendinţa descendentă
ca urmare a operaţiunilor de ştergere de creanţe depreciate, scăzând de la 20,3% la 31 martie 2015 până la
16,4% la 31 martie 2016. Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane IFRS a crescut de la
72,8% la 31 martie 2015 la 81,5% la 31 martie 2016. Costul riscului a fost de 195 puncte de baza faţă de 147 puncte de baza în trimestrul I 2015, în special ca urmare a unor ajustări  privind provizionarea expunerilor performante.

BRD are o rată a fondurilor proprii totale de 19,5% (conform Basel 3, luând în calcul filtrele prudenţiale) la nivel individual la 31 martie 2016, faţă de 17,6% la 31 martie 2015. Bilanţul solid explică nivelul ratei fondurilor proprii totale mult peste cerinţa reglementară.