Biserica Ortodoxă Română anunță măsuri pentru a lupta împotriva corupției

Biserica Ortodoxă Română a anunțat sâmbătă, 2 decembrie, o serie de măsuri canonice prin care Cancelaria Sfântului Sinod vrea să conducă lupta împotriva actelor sau tentativelor de corupţie. Potrivit BOR, acest tip de acțiuni nu vor fi permise.

Sancțiunile anunțate merg până la caterisire. Ele au fost anunțate printr-un comunicat de presă. Tot aici, reprezentanții BOR vorbesc despre păcatul „simoniei”.

„Referitor la cei care nu respectă prevederile canonice, statutare şi regulamentare şi nici hotărârile sinodale referitoare la numirea şi hirotonia de clerici, Regulamentul autorităţilor canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române precizează următoarele:

«Simonia (corupţia) este fapta prin care, în schimbul unor valori (bani, bunuri sau avantaje), ori prin prietenie, nepotism, influenţe sau presiuni politice şi de orice natură, se obţine o hirotonie, eparhie, parohie, funcţie, distincţie sau avansare clericală, precum şi admiterea, notarea, absolvirea sau promovarea în învăţământul teologic preuniversitar, universitar şi postuniversitar» (art. 15 alin. 1);

«Simoniac este atât cel care pretinde ori impune mita sau folosul necuvenit, cât şi cel care oferă, acceptă, mijloceşte sau patronează acestea» (art. 15 alin. 2)”, a transmis Cancelaria Sfântului Sinod.

Ce sancțiuni va impune BOR împotriva corupției

Corupția, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, va atrage sancțiuni specifice. În cazul clericilor, consecințele pot varia de la destituirea din slujirea clericală la caterisire, în funcție de gravitatea faptei.

În privința mirenilor, se poate aplica retragerea binecuvântării chiriarhale sub formă de aprobare scrisă pentru desfășurarea anumitor activități în Biserică.

Pentru monahi, corupția poate atrage excluderea din viața monahală și la interdicția de a mai purta haina specifică acestei trăiri religioase.

„Prin urmare, în Biserica Ortodoxă Română, potrivit învăţăturii de credinţă şi disciplinei canonice, nu se justifică sub nicio formă actele sau tentativele de corupţie, iar pentru cei implicaţi în astfel de acte sau tentative sunt prevăzute canonic, statutar şi regulamentar sancţiuni clare, ce se aplică de autorităţile canonice disciplinare sau de instanţele de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române.

Desigur, aplicarea măsurilor şi sancţiunilor canonice privind corupţia depinde în primul rând de conştiinţa şi caracterul ierarhilor, clericilor şi mirenilor cu responsabilităţi în administraţia bisericească”, a precizat sursa citată.

cruce, traditii, obiceiuri biserica credinta
SURSA FOTO: Dreamstime

Donațiile trebuie înregistrate de responsabilul fiecărei biserici

De asemenea, în comunicatul emis de Cancelaria Sfântului Sinod se menționează și măsuri referitoare la gestionarea donațiilor. Acestea trebuie înregistrate și justificate.

„Prevederile statutare şi regulamentare prevăd că donaţiile care se fac Bisericii trebuie să fie înregistrate de responsabilul unităţii de cult care acceptă donaţia şi, apoi, să fie justificate, precum şi că donatorul nu are niciun drept asupra unităţii de cult căreia îi oferă o donaţie.

În acest sens, în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, s-a stabilit că, «în mănăstirea, schitul sau metocul date în folosinţă prin sfinţire, niciunul dintre ctitori, donatori şi binefăcători nu are vreun drept de proprietate, folosinţă sau amestec în conducerea, administrarea şi viaţa spirituală a acestora».

Totodată, în Regulamentul Administrării Bunurilor Bisericeşti se prevede clar că „donaţiile de orice natură şi legatele se acceptă numai dacă sunt de un real folos unităţilor bisericeşti”, anunță BOR.

Corupția în cadrul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) poate fi considerată o problemă sensibilă și controversată. Este important să subliniem că ea poate fi întâlnită în diverse instituții și organizații. Cu toate acestea, BOR a luat măsuri pentru a aborda astfel de probleme și pentru a menține integritatea și moralitatea în rândul clerului și credincioșilor.