Noua fermă eoliană va avea o capacitate totală instalată de 347,5 MW. Aceasta va fi construită pe două amplasamente separate, situate în partea de est şi, respectiv, partea de vest a satului Fântânele. Ferma eoliană va furniza electricitate către reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice din România.

Potrivit vicepreşedintelui BEI, Matthias Kollatz Ahnen, responsabil pentru împrumuturile din România, „noua fermă eoliană este un important proiect în domeniul climei. După ce va fi dată în exploatare, aceasta va permite României să reducă emisiile poluante şi emisiile de gaze cu efect de seră şi să atingă obiectivele naţionale privind generarea de electricitate din surse regenerabile de energie şi va contribui la diversificarea aprovizionării cu energie”.

BEI va cofinanţa proiectarea, construcţia, darea în folosinţă şi exploatarea fermei eoliene din apropierea satului Fântânele, precum şi construcţia staţiilor de transformare şi racordarea la reţeaua naţională de electricitate. Ferma eoliană va cuprinde 139 de turbine, fiecare având o capacitate nominală de 2,5 MW. După ce va fi dat în exploatare, proiectul va contribui la atingerea obiectivelor României în privinţa consumului de energie din surse regenerabile de energie până în 2020, precum şi la realizarea cotei obligatorii de certificate verzi. Proprietarul fermei eoliene este CEZ a.s., un grup energetic al cărui acţionar majoritar este statul ceh, care va pune în aplicare proiectul prin filialele sale din România pe care le deţine în întregime – Tomis Team SRL şi MW Team Invest SRL.

Acest împrumut se bazează pe cooperarea foarte bună a BEI cu grupul CEZ a.s., prin intermediul căruia banca finanţează proiecte în domeniul generării şi distribuţiei de energie cu împrumuturi de peste 500 milioane euro.

În 2009, BEI a finanţat energia regenerabilă şi eficienţa energetică cu împrumuturi totalizând peste 4,2 miliarde euro.

Din 1990, împrumuturile BEI în România, inclusiv împrumutul actual, totalizează circa 8,7 miliarde euro, acestea fiind destinate finanţării proiectelor de investiţii care vizează consolidarea competitivităţii României şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor acesteia.