Pentru a se înscrie la evenimente, avocaţii interesaţi sunt rugaţi să acceseze link-ul: http://www.justitie493.ro/evenimente/.

Workshop-urile desfășurate în cadrul proiectului „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, au ca scop dezvoltarea / aprofundarea cunoştinţelor în domeniul drepturilor omului şi consolidarea capacităţii avocaţilor privind acordarea asistenţei juridice în cazurile de discriminare.

Sunt invitaţi să participe la workshop-uri 432 de avocaţi din regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia. Evenimentele vor fi gratuite, desfășurându-se online.

Proiectul „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți” este implementat în perioada 07.03.2019 – 07.02.2021, în regiunile Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, cu o valoare totală de 1.829.523,99 lei din care asistență financiară nerambursabilă 1.792.933,51 lei, iar contribuția proprie este de 36.590,48 lei.

Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la justiție al cetățenilor, în special al grupurilor vulnerabile, prin activități de informare și promovare a drepturilor și serviciilor de care pot beneficia, dar și prin îmbunătățirea calității serviciilor juridice. În cadrul proiectului vor mai avea loc cursuri pentru juriști, cu tema „Protecția juridică a drepturilor omului – jurisprudența CEDO”, respectiv sesiuni de informare cu scopul de a îmbunătăți accesul cetățenilor la justiție, cu accent pe grupurile vulnerabile.

Principalele rezultate aşteptate ale proiectului sunt:

  • 600 de practicieni ai dreptului care beneficiază de activități de dezvoltare/aprofundare cunoștințe în domeniul protecției juridice a drepturilor omului;
  • 18 workshop-uri organizate online, la care vor participa peste 432 de avocați, pentru consolidarea capacității avocaților privind acordarea asistenței juridice în cazurile de discriminare;
  • 25 de sesiuni de informare în rândul cetățenilor cu scopul de a îmbunătăți accesul cetățenilor la justiție, cu accent pe grupurile vulnerabile, la care vor participa peste 875 de persoane;
  • 1 Ghid privind acordarea asistenței juridice gratuite și distribuirea acestuia către 500 de persoane;
  • Dezvoltarea unei platforme online cu resurse și informații juridice.

 

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, vizitați site-ul www.justitie493.ro. Persoana de contact este: Alexandru Tăcină, responsabil comunicare și promovare; Telefon: 0734480662.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020