În portofoliul actual al AVAS se află 329 de societăţi comerciale din care 13 sunt majoritare şi 316 minoritare.
Selecţia a fost realizată pe baza unei analize detaliate efectuată de către AVAS asupra societăţilor comerciale din portofoliu pentru stabilirea unor strategii punctuale de privatizare sau pentru declanşarea procedurilor de lichidare, prin coroborarea situaţiei lor economico-financiare cu interesul manifestat de potenţialii investitori.
‘Privatizarea pentru pachetele de acţiuni gestionate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este un sector sensibil, această activitate desfăşurându-se în conformitate cu legislaţia specifică privatizării şi cu angajamentele faţă de Fondul Monetar Internaţional’, a declarat preşedintele AVAS, Marius Lucian Obreja.
Pentru societăţile din portofoliu aflate în stare de insolvenţă AVAS intenţionează aplicarea unor măsuri care să urmărească menţinerea în funcţiune a modulelor viabile şi păstrarea locurilor muncă. Modelele viabile urmează să fie valorificate către investitori interesaţi de preluarea afacerilor la cheie.
Sursa: Agerpres