Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a anunta ca vinde pachetul de 1.128.055 actiuni detinute in cadrul societatii Avicola Iasi. Acest pachet reprezinta 9,57% din capitalul companiei. Valoarea nominala a unui titlu este de 2,5 lei, actiunile putand fi subscrise la acelasi pret/titlu. Intermadiarul ofertei este BRD Groupe Societe Generale SA.

Actiunile nominative au fost emise de catre SC Avicola SA Iasi in forma dematerializata, ordinare,indivizibile si liber negociabile pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Oferta va fi initiata dupa sase zile lucratoare de la data publicarii anuntului. Oferta se va derula pe o perioada de 15 zile lucratoare, in perioada 06 – 26.03.2009.

Potrivit anuntului de pe site-ul AVAS, emitentul poate prelungi perioada de valabilitate a acestei oferte  in conditiile prevazute de legislatia pietei de capital, fara ca durata acesteia sa depaseasca 12 luni. In vederea derularii ofertei publice de vanzare s-a intocmit un prospect de oferta care poate fi consultat, pe intreaga perioada de derulare a Ofertei, la sediile intermediarului ofertei si al ofertantului.