Astfel, din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) s-au cheltuit 118,22 milioane de euro pentru înfiinţarea structurilor/întreprinderilor de economie sociale, din care 32,85 milioane de euro au vizat ca şi grup ţintă persoanele cu dizabilităţi din diverse zone ale ţării.
Conform IPP, bugetele proiectelor în domeniu sunt consistente: în medie, un astfel de proiect are o valoare de 7,95 milioane lei, adică 1,88 milioane euro, prin raport cu experienţa anterioară a proiectelor finanţate din fonduri de preaderare sau din alte surse, ale căror bugete erau mult mai mici.
Cei mai mulţi beneficiari ai fondurilor POSDRU sunt indubitabil organizaţiile
neguvernamentale (68%), urmate la o distanţă semnificativă de administraţia
centrală (19%).
Cele mai multe fonduri au mers în Municipiul Bucureşti, urmat de judeţele Iaşi, Maramureş şi Ilfov. La polul opus, cei mai puţini bani pentru persoanele cu dizabilităţi au fost accesaţi de judeţele Cluj, Vâlcea şi Hunedoara.
In datele IPP, efectele acestor proiecte sunt modeste: la un proiect de un milion euro, media persoanelor angajate din fonduri POSDRU este de zece persoane.
Reamintim faptul că, Institutul pentru Politici Publice a câștigat în luna februarie, în instanță, procesul intentat Autorităţi de Management a Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. IPP a deschis acest proces ca urmare a refuzului acestei Autorităţi de Management de a îi comunica informaţii detaliate despre proiectele finanţate (inclusiv copii ale contractelor) dar şi despre componenţa nominală a comisiilor de evaluare a proiectelor aprobate.