Până în prezent, conducătorii auto care conduceau sub influenţa băuturilor alcoolice şi cei care nu respectau limitele de viteză legală aveau permisul suspendat pe o perioadă de 90 de zile, iar cei care nu acordau prioritate pietonilor angajaţi în traversare, 30 de zile.
„Astfel, nerespectarea normelor privind obligaţia de a acorda prioritate pietonului angajat regulamentar în traversare, nerespectarea limitelor de viteză prevăzute pentru categoria de drum şi vehicul şi nerespectarea interdicţiei de a conduce un autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice sunt sancţionate mai aspru prin trecerea faptelor respective la clasa a V-a de sancţiuni, concomitent cu majorarea termenului prevăzut ca perioadă de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, respectiv 120 zile”, a precizat Monica Dajbog, purtător de cuvânt al MAI.
În acest context, proiectul de lege prevede introducerea unei noi trepte privind limita de viteză – depăşirea cu peste 60 de km/h a limitei maxime prevăzute pentru sectorul respectiv de drum şi categoria de vehicul căreia i se aplică – care va fi sancţionată cu aceeaşi pedeapsă menţionată mai sus.
Totodată, proiectul de lege prevede faptul ca cetăţenii români, proprietarii unor maşini înmatriculate în alte ţări, care conduc autovehiculul pe teritoriul României au obligaţia de a-l înmatricula în ţară în maximum 30 de zile „de la data dobândirii titlului sau de la data înscrierii în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state”.
„Se propune ca autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state, deţinute cu orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul sau reşedinţa în România, să poată circula pe drumurile publice pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii titlului sau de la data înscrierii în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state. La cererea poliţistului rutier, persoanele care conduc pe drumurile publice un vehicul înmatriculat în alt stat, au obligaţia de a prezenta un document doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul. Excepţiile sunt expres prevăzute de lege. Nerespectarea acestor obligaţii se sancţionează cu amendă şi reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare”, se arată în documentul supus dezbaterii publice pe site-ul MAI.
Direcţia Poliţiei Rutiere deţine o bază de date cu autovehiculele înmatriculate în alte state care circulă pe teritoriul României încă din anul 2008.
„Datele referitoare la autovehicul şi documentul doveditor al titlului cu care este deţinut acesta vor fi înscrise în evidenţa autovehiculelor sau remorcilor înmatriculate în alte state, care se ţine de către poliţia rutieră”, completează MAI.
58.000 de maşini înmatriculate în Bulgaria circulă pe şoselele de la noi
Potrivit oficialilor Direcţiei Poliţiei Rutiere, până în prezent, există în evidenţă un număr de 194.106 maşini înmatriculate în alte state, dintre care 58.000 doar în Bulgaria.

Proiectul de lege supus dezbaterii publice propune de asemenea introducerea sancţiunii suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule în cazul nerespectării obligaţiei de a achita amenda contravenţională în termenul prevăzut de lege, de 90 de zile.
„Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule intervine de drept în situaţia în care conducătorul auto sau, după caz, proprietarul vehiculului ori deţinătorul mandatat nu face dovada achitării amenzii contravenţionale în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului verbal”, precizează MAI.
Odată cu constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii, în situaţia în care plata acesteia nu se face pe loc, agentul constatator completează în procesul verbal şi înştiinţarea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule.
În acelaşi timp, şoferii care vor să conteste în instanţă amenda primită au acest drept, însă le rămâne obligaţia de a plăti contravaloarea amenzii înainte de a face plângere.
‘Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. Plângerea depusă suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale complementare, precum suspendarea dreptului de a conduce autovehicule’, informează Ministerul Afacerilor Interne.
De asemenea, şoferilor care nu trec maşinile pe numele lor în termenul legal de 30 de zile, ar putea să li se suspende înmatricularea.
De exemplu, dacă un şofer primeşte o amendă pentru că nu a avut rovigneta şi nu a trecut maşina pe numele lui când a cumpărat-o, fostul proprietar este cel care plăteşte amenda.
De asemenea, în forma supusă dezbaterii publice, proiectul de act normativ propune ca, în situaţia în care noul proprietar al unui autovehicul nu solicită, în termen legal, autorităţilor competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, să opereze de drept suspendarea înmatriculării vehiculului.
Probe video și audio „la traseu”
O altă propunere de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice se referă la înregistrarea video şi, după caz, audio, cu sisteme tehnice de monitorizare a modului de desfăşurare a probei teoretice şi a probei practice pentru obţinerea permisului de conducere.
„Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei practice. Vehiculele utilizate la proba practică pentru categoriile AM, A1, A2 şi A sunt exceptate de la aceste dotări”, precizează MAI.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
„Proiectul de lege urmăreşte crearea premiselor necesare actualizării permanente a evidenţei vehiculelor înmatriculate, facilitând identificarea utilizatorilor acestora, şi instituirea unui mecanism suplimentar de asigurare a executării sancţiunii amenzii contravenţionale pentru a reduce substanţial posibilitatea de fraudare a prevederilor legale”, subliniază Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit autorităţilor, înăsprirea legislaţiei este necesară din cauza numărului mare de accidente care au avut loc în ultimii doi ani, din cauza neacordării priorităţii la trecerea de pietoni, dar şi din cauza faptului că sunt maşini înmatriculate în alte state care nu au ITP sau asigurare. De asemenea, o altă cauză este faptul că mulţi şoferi nu trec maşinile pe numele lor atunci când o cumpără de la o altă persoană.