Cei peste 109.000 de candidaţi sunt repartizaţi pentru susţinerea probelor examenului de bacalaureat în 295 de centre de examen, informează un comunicat de presă al MECTS.

Examenul începe luni, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română şi limba maternă (proba A şi proba B). Calendarul examenului de bacalaureat continuă marţi, 23 august, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba română, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională (probele A,B şi C) iar miercuri, 24 august, se vor desfăşura probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională (B şi C).

Proba de evaluare a competenţelor digitale se va desfăşura în intervalul 25-26 august (proba D). Începând cu 29 august, elevii vor susţine probele scrise ale examenului de bacalaureat, prima dintre acestea fiind la limba şi literatura română, proba E(a), iar pe 30 august, conform programării, se va desfăşura proba scrisă la limba şi literatura maternă, proba E(b). În data de 31 august elevii vor susţine proba obligatorie a profilului – E(c), urmând ca în data de 2 septembrie examenul de bacalaureat să se încheie cu proba scrisă la alegere a profilului sau specializării – E(d).

Conform metodologiei, afişarea rezultatelor se va face în 4 septembrie, dată la care pot fi depuse şi eventuale contestaţii. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este prevăzut în intervalul 5-6 septembrie. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, vor fi afişate în data de 7 septembrie 2011.

Pentru proba A s-au înscris 10.568 de candidaţi, pentru proba B – 260 de candidaţi, pentru proba C – 11.105 de candidaţi, proba D – 10.944 de candidaţi, proba E(a) – 62.348 de candidaţi, proba E(b) – 945 de candidaţi, proba E(c) – 78.082 de candidaţi, proba E(d) – 60.345 de candidaţi.

MECTS precizează că este strict interzis accesul candidaţilor în sălile de examen cu orice tip de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor precum şi cu telefoane mobile sau orice alt mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu.

Totodată, MECTS a alocat linia TEL VERDE 0800801100 (linie gratuită), la care cetăţenii pot semnala orice nereguli constatate în derularea examenului de bacalaureat. MECTS solicită elevilor şi părinţilor să semnaleze la numărul amintit orice situaţie în care se solicită bani pentru organizarea examenului sau pentru protocol. Linia de telefon va fi disponibilă zilnic, pe toată durata desfăşurării examenului, între orele 9,00-19,00, începând cu 22 august 2011.
SURSA: Agerpres