Conform instituţiei, fermierii pot depune până pe data de 15 mai 2018, la Centrele judeţene sau locale ale APIA şi la cel al Municipiului Bucureşti, o singură cerere unică de plată, chiar dacă deţin suprafeţe de teren în localităţi sau judeţe diferite. 

APIA precizează că pentru suprafeţe mai mari de 50 de hectare de teren agricol cererile se depun la Centrele judeţene APIA, iar în cazul în care se care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol cererile se depun la Centrele locale.

Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul MADR.

Etapele Campaniei 2018 sunt: 1 martie – 15 mai 2018 (depunerea cererilor unice), 1 iunie – 1 iulie 2018 (efectuarea controlului administrativ), 1 iulie – 1 octombrie 2018 (controlul la faţa locului), 16 octombrie – 30 noiembrie 2018 (plata avansului din campania 2018), respectiv 1 decembrie 2018 – 31 martie 2019 (plata regulară a subvenţiilor).

SURSA: Agerpres