Este vorba despre perioada de probă. Potrivit Codului Muncii, pentru “verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere”.

Mai mult, legea spune că: “Perioada de probă constituie vechime în muncă”.

Această perioadă de probă poate fi cuprinsă între 30 și 120 de zile, în funcție de funcția pentru care aplicăm.

Astfel, pentru funcțiile de execuție avem o perioadă de probă de 90 de zile, pentru funcțiile de conducere avem 120 de zile, iar pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale persoanelor cu handicap avem maxim 30 de zile.