Vineri, 21 aprilie, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a dat startul programului Rabla Local, prin care ar urma să se caseze aproximativ 100.000 de autovehicule mai vechi de 15 ani.

În programul Rabla local se pot înscrie primăriile interesate să acorde prime pentru casarea mașinilor mai vechi de 15 ani. Termenul este 28 aprilie. Potrivit ministrului Mediului, peste trei săptămâni vor începe înscrierile pentru persoane fizice.

Unităţile administrativ-teritoriale pot depune cererile de finanţare şi documentaţia aferentă prin intermediul aplicaţiei informatice, puse la dispoziţie de AFM, în perioada 21 aprilie, ora 10.00 – 28 aprilie, ora 23.59.

După finalizarea procedurilor de înscriere de către primării, cetăţenii care vor să caseze maşinile vechi de cel puţin 15 ani se înscriu pe platforma naţională de pe site-ul AFM al programului Rabla Local şi predau maşinile poluante la centrele autorizate de dezmembrare, vor prezenta certificatul de casare la DRPCIV în vederea radierii maşinii şi vor primi un stimulent pentru casare în valoare de 3.000 de lei.

Cine primește prima de casare?

Tanczos Barna a explicat care sunt condițiile ce trebuie respectate de persoanele care își doresc prima de casare în valoare de 3.000 de lei.

„Începem azi un program extrem de aşteptat de către cetăţeni, este vorba de programul privind casarea autovehiculelor uzate, Rabla Local, un program pe care l-am pregătit anul trecut şi pe care l-am pornit în urma unor discuţii avute în UDMR, cu colegii noştri din comunităţile locale. Programul a fost implementat cu succes prima dată la Sfântu Gheorghe, în judeţul Covasna, unde primăria a încercat să elimine maşinile foarte vechi din oraş, printr-un program similar.

Acest program de la Sfântu Gheorghe a fost ridicat la nivel naţional, prin această finanţare care este oferită de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Este foarte important de subliniat că politicile de păstrare a calităţii aerului sau de îmbunătăţire a calităţii aerului sunt implementate la nivel local”, a declarat acesta în comuna Baciu, județul Cluj, potrivit Agerpres.

„Ministerul Mediului vine în sprijinul autorităţilor locale, sprijină autorităţile locale prin programele naţionale, în eforturile lor de a îmbunătăţi sau de a păstra calitatea aerului, dar este obligaţia autorităţii locale să organizeze transportul în comun, circulaţia, managementul inteligent al traficului, să implementeze politici prin care reduc emisiile, reduc poluarea în oraşe. (…)

Cu siguranţă, acest program, prin care vom elimina 100.000 de maşini mai vechi de 15 ani din circulaţie, va contribui semnificativ la atingerea acestor ţinte şi la implementarea acestor politici la nivel local. Bugetul alocat este de 240 de milioane de lei, din bugetul Administraţiei Fondului de Mediu, 80% din valoarea programului este asigurat prin această finanţare, iar în completarea acestei sume, autorităţile locale vor veni cu o contribuţie de 20%”, a adăugat acesta.

Actele necesare pentru Rabla Local 2023

Pentru aprobarea cererii de finanțare, în cadrul sesiunii de înscriere, solicitantul depune următoarele documente:

  • cererea de finanțare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, completată prin tehnoredactare;
  • împuternicire notarială, prin care persoana care va semna cererea de finanțare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;
  • actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al împuternicitului solicitantului;
  • documentul doveditor al deschiderii de către solicitant, la Trezoreria Statului, a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu. Contul va avea cod/indicator bugetar „21.43.02.20 – alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități“.

Instrucțiunile cuprinzând modul de înscriere a solicitanților în Program și procesul de depunere a cererilor de finanțare, precum și alte informații relevante se elaborează și se aprobă la nivelul AFM, se aprobă prin dispoziția președintelui și se aduc la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a AFM.

Criteriile de eligibilitate ale autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  • este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT solicitant;
  • la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;
  • are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
  • conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

Potrivit ministrului Mediului, Baciu este un bun exemplu al modului în care acest program poate funcţiona bine şi la nivel de comune, nu doar în oraşele mari.

„Dacă există voinţa de a crea un mediu mai curat, atunci există şi oportunităţi. Astfel, comuna Baciu va scoate din trafic 300 de maşini poluante, iar Ministerul Mediului va aloca 720.000 de lei, în timp ce contribuţia de la bugetul local va fi de 180.000 de lei. Pe această cale îl felicit pe domnul primar Balazs Janos!”, a adăugat ministrul Tanczos Barna.