Constructorii de locuinţe noi vor fi nevoiţi să arate că au o soluţie eficientă de încălzire înainte să primească autorizaţia de construire, scrie Digi24.

„Referitor la ecoul în media a chestiunii alegerii soluției de alimentare cu căldură a unei locuințe, dorim să facem cunoscut că în această problemă Legea nr. 372/2005, republicată în anul 2016, dispune la art. 9 că  prin certificatul de urbanism emis de autoritățile locale, în vederea obținerii autorizației de construire, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată, în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, ca parte a studiului de fezabilitate obligatoriu a fi depus pentru obținerea autorizației de construire.”, se arată în comunicat.

“Sistemele alternative enumerate în lege sunt: sisteme descentralizate bazate pe surse regenerabile, sisteme de cogenerare/trigenerare, sisteme centralizate de încălzire sau de bloc, pompe de căldură, etc. Această cerință este obligatorie pentru clădirile noi/ansambluri de clădiri de tip  locuințe familiale, blocuri de locuințe, birouri, clădiri de învățământ, spitale, hoteluri, etc.”, mai scrie în comunicat.

Prevederile proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 325/2006 sunt supuse principiilor constituționale referitoare la neretroactivitate și nediscriminare, urmărind optimizarea funcționării serviciului public prin creșterea eficienței energetice, diminuarea riscurilor privind siguranța și sănătatea consumatorilor și  creșterea calității serviciului de alimentare cu energie termică pentru  ca acesta să rămână/să devină atractiv pentru consumatori”.