Obligaţia declarării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări de şomaj, corespunzătoare veniturilor de natură profesională ale angajaţilor, altele decat cele salariale, revine plătitorului de venit.

Astfel, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă al Guvernului, plătitorii de venituri din drepturi de autor vor reţine, declara şi calcula contribuţiile de asigurări pentru pensii şi şomaj aferente beneficiarilor.

„Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj revine plătitorului de venit”, se arată în proiect.

Astfel, firmele vor avea obligaţia de a depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile de natură profesională, câte o declaraţie privind evidenţa nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale.

Documentul precizează că plătitorii de venit au obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări pentru şomaj şi de asigurări sociale, dar nu şi asigurări de sănătate.
Acest proiect urmează să fie aprobat miercuri de Guvern, iar modelul declaraţiilor de asigurare va fi aprobat în cinci zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, prin ordin al ministrului Muncii.

Normele metodologice la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 58/2010, pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul Fiscal, stipulau plata contribuţiilor de către beneficiari, prevedere care a determinat crearea unor blocaje şi cozi în unităţile de depunere la finele lunii trecute.