Prin intermediul acestei benzi se vor furniza atât reţele şi servicii de comunicaţii electronice exclusiv pentru nevoi proprii, cât şi reţele şi servicii de comunicaţii electronice de acces public, ca servicii de voce push to talk (telefonie), servicii de transmisii de date, transfer simultan de voce şi date, servicii de dispecerat, apel selectiv şi apel de urgenţă, prioritizarea apelurilor şi apel în aşteptare, apeluri în grup şi administrare dinamică a grupurilor de utilizatori, abilitatea de a furniza servicii VPN (reţea privată virtuală) sau posibilitatea de interconectare cu alte reţele publice în cazul PAMR.

Drepturile de utilizare a frecvenţelor în banda 450 MHz se vor acorda la cerere, în ordinea depunerii solicitărilor, atât timp cât resursa de spectru radio este suficientă pentru soluţionarea solicitărilor de asignări de frecvenţe existente. În cazul în care cerinţele de spectru radio existente la un moment dat depăşesc disponibilităţile de spectru şi devine imposibilă satisfacerea tuturor solicitărilor, drepturile de utilizare a frecvenţelor se acordă prin procedură de selecţie comparativă sau competitivă, în conformitate cu prevederile legislaţiei de specialitate în vigoare.

Până la data de 24 martie 2013, această bandă a fost utilizată de către Telemobil, care a oferit servicii de voce şi date în tehnologie CDMA 450 MHz. Destinaţia viitoare a acestei benzi a fost stabilită de ANCOM în urma unei analize, dar şi a unei consultări a pieţei. În 2012, ANCOM a consultat industria cu privire la utilizarea acestei benzi după expirarea drepturilor de utilizare ale Telemobil şi a înaintat operatorilor interesaţi o propunere de organizare a unei proceduri de selecţie competitive, însă nu a fost exprimată nicio intenţie fermă din partea vreunui operator de a participa la o astfel de procedură de selecţie.