Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF a publicat, în data de 25 iunie 2019, pe site-ul propriu, un ”Plan de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat”, în care se vorbește despre o nouă Declarație unică privind impozitul pe venit, pe care trebuie să o completeze persoanele fizice, începând cu anul viitor.

Noua Declarație pe venit, pentru persoanele fizice, este doar unul din mijlocaele prin care ANAF își propune să realizeze primul obiectiv al documentului publicat, anume ”Simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susținerea conformării voluntare  la declararea obligațiilor fiscale”.

Alte două măsuri anunțate în document se referă la ”Reducerea numărului de formulare și declarații la persoanele juridice”, precum și ”Reducerea frecvenței de depunere a declarațiilor fiscale la persoane juridice”.

În plus, planul de măsuri propus de ANAF revine la ”Depunerea electronică a tuturor declarațiilor fiscale”, fără a fi înaintat însă un termen concret pentru acest obiectiv.

Cât privește declarațiile și formularele pe care trebuie să le completeze persoanele juridice, reducerea numărului și a frecvenței de depunere a acestora se va face după efectuarea unei analize în vederea stabilirii unui echilibru între volumul de informații necesar administrării impozitelor și taxelor și efortul depus de contribuabili în vederea îndeplinirii obligațiilor declarative.

Iar noul model al Declarației pe venit vine pentru a ”simplifica declarația unică pentru persoanele fizice”:

”ANAF a constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai direcțiilor de specialitate, precum și ai organelor fiscale competente, în vederea identificării modalităților de simplificare a Declarației unice pentru persoanele fizice cu termen de depunere în 2020 pentru datele fiscale aferente anului 2019”.