Ca urmare pentru a nu achita şi in România contribuţie  de asigurări sociale de sănătate este necesar să faceţi dovada valabilităţii asigurării  în statul respectiv în care realizaţi venituri, astfel:

     – în cazul persoanelor fizice care îsi desfãsoarã activitatea în statele membre ale Uniunii Europene, se aplicã prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socialã si Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socialã.
       
         – în cazul in care activitatea se desfãsoarã într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, iar între Romania si statul în care persoana îsi desfãsoarã activitatea existã un acord sau conventie în domeniul securitãtii sociale, se vor aplica prevederile acordului sau conventiei.