Abonamentele la sală sau cele de sănătate (peste 400 de euro), asigurările de viață, pensiile facultative (în limita a 400 de euro), locuințele de serviciu, autoturismele sau telefoanele de serviciu folosite în scop personal sunt câteva dintre bonusurile acordate de angajatori pentru care se plătesc contribuții de Sănătate (10%) și pensii (25%), pe lângă impozit pe venit (10%). Acestea sunt considerate venituri salariale, potrivit Codului Fiscal.

”Măsura nu e nouă. Abonamentele la sală sunt avantaje impozabile, iar serviciile medicale sub formă de abonament sunt neimpozabile în limita a 400 euro anual. Reținerile se fac conform noilor reguli – contribuțiile sunt în întregime ale angajatului, cu reținere la sursă de către angajator, iar impozitul e de 10%”, a explicat, pentru Capital, Gabriel Biriș, avocat specializat pe fiscalitate. ”Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă”, așa definește Codul Fiscal bonusurile
acordate de către un angajator.

Astfel, sunt asimilate ca venituri salariale și autovehiculele primite de la angajator și folosite în scop personal, abonamentele de transport în comun (cu excepția angajaților al cărui job implică deplasări dese), bunurile alimentare (peste 150 de lei)îmbrăcăminte, cherestea, lemne de foc, energie electrică, etc, cadourile și tichetele cadou înafara celor de sărbători și toate cele care depășesc 150 de lei (se achită contribuții si impozit pentru diferență), locuințele de serviciu.

De asemenea, dacă se acordă tichete-cadou cu ocazia altor evenimente decât cele menţionate, dar care intră tot în categoria cheltuielilor sociale, nu vor intra în baza de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii, dar se aplică impozit pe venit la valorile oferite. Codul Fiscal, în schimb lasă la latitudnea angajatorului să definească cât din bunurile imobile și mobile puse la dispoziția angajatuui sunt folosite în scop personal și cât în scop de serviciu. Astfel, pentru diferență, care trebuie cuantificată, se va aplica plata contribuțiilor de Sănătate și Pensii. 

Tot Codul Fiscal explică și enumeră bonusurile pentru care nu se datorează impozit și contribuții, respectiv reducerile din magazine, asigurările profesionale, ajutoarele de înmormântre, cadourile de macimum 150 de lei oferite de sărbători, alocațiile de hrană pentru sportivi și militari, marinari, aparatura tehnică folosită exclusiv pentru și la serviciu, echipamentele de protecție, veniturile din străinătate plătite de un angajator nerezident.

 

Indexarea tuturor veniturilor

Oficialii Ministerului Finanțelor spun că, venitul brut salarial include toate bonusurile primite de angajat. Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, măsură care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2018, obligă angajatorul să indexeze cu 25% și valoarea brută a acestor bonusuri pentru a se păstra cuantumul net, a explicat, pentru Capital, Antoaneta Neagoe, șef serviciu în cadrul MFP. Costurile totale rămân aceleași, însă, sunt transferate către angajat, cu reținere la sursă, a explicat aceasta. De altfel, dacă angajatorul nu indexează bonusurile de natură salarială pentru care se datorează contribuții, viramentele la pensie scad,față de anul trecut, în condițiile în care se aplică un procent mai mic la aceeași sumă. Cert este faptul că statul mizează pe declarațiile angajatorului, ulterioare neclarități fiind lămurite doar în urma controalelor. Ministerul Finanțelor precizează că, potrivit Codului Fiscal, numai diurna care depășește de 2,5 ori cuantumul stabilit prin lege se impozitează și se constituie venit de natură salarială. În cazul diurnei, însă, nu se achită contribuții de pensii.

Voucherele de vacanță obligatorii, scutite de impozite

Instituțiile publice și companiile de stat sunt obligate să acorde vouchere de vacanță angajaților, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară, angajatorul fiind însă cel care stabilește, de comun acord cu sindicatul, când anume acordă aceste vouchere, valabile doar pentru hoteluri și pensiuni din țară. Legea stabilește însă că nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților de către alți angajatori decât instituțiile publice și companiile de stat reprezintă contravaloarea a maximum șase salarii de bază minime brute pe țară, dar și că societățile de stat vor acorda prime angajaților numai sub forma acestor vouchere de vacanță.

TOP 5 bonusuri

Pentru care se plătesc impozite

  1. Abonamente la sală
  2. Asigurare de viață
  3. Abonamente de transport
  4. Telefoane mobile oferite de angajator și folosite în scop personal
  5. Autoturisme oferite de angajator și folosite în scop personal

Scutite de impozite

  1. Abonamente de sănătate – plafon de deductibilitate de până la 400 de euro/an
  2. Veniturile din străinătate
  3. Polița de pensie privată – deductibilitate pentru până la 400 de euro pe an
  4. Voucherele de vacanță- sunt deductibile fiscal și scutite de contribuții în limita a șase salarii minime brute pe economie pentru fiecare angajat cu contract individual de muncă
  5. Tichete cadou – în limita a 150 de lei, și  acordate de sărbători.