Autorizat în august 2012 de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), BEST-X este al treilea sistem alternativ de tranzacţionare (ATS) de pe piaţa de capital din România, alături de cel al Bursei de Valori Bucureşti şi cel al bursei Sibex din Sibiu.

BEST-X este primul sistem alternativ de tranzacţionare din România administrat de un intermediar al Bursei şi este proiectat să asigure un mediu simplu, rapid, corect şi transparent de tranzacţionare, la costuri de operare reduse pentru participanţi. El va putea fi utilizat, în conjunctura actuală şi conform noilor reglementări europene, inclusiv ca suport pentru realizarea operaţiunilor de finanţare, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

BEST-X reprezintă o premieră pe piaţa locală de capital şi – de altfel – în această regiune europeană, fiind primul sistem de tranzacţionare administrat de către un intermediar. Pe sistem se vor putea tranzacţiona valori mobiliare admise la tranzacţionare pe pieţe reglementate, valori mobiliare emise şi listate în premieră pe BEST-X şi instrumente financiare noi pe piaţa locală.

Sistemul este deschis intermediarilor din România şi din Uniunea Europeană, precum şi investitorilor calificaţi. Funcţiile de registru şi operaţiunile de post-tranzacţionare se vor realiza prin intermediul funcţionalităţilor asigurate de către Depozitarul Central.

ATS-urile sunt prevăzute în directiva europeană privind piaţa de capital, din considerente de protecţie a consumatorului, pentru a se stimula concurenţa între intermediari, astfel încât o singură piaţă bursieră să nu monopolizeze o ţară întreagă.
Sursa: Agerpres