Grăbește-te să te înscrii!  www.usamv.ro/admitere 

Înscrierea se desfășoară în continuare ONLINE și se sistează în momentul ocupării locurilor scoase la concursdar nu mai târziu de 30 septembrie!

Cele 7 facultăți ale USAMV – Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii și Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală – au cumulat până acum un număr de aproape 6.000 de candidați unici pentru cele 3.400 de locuri disponibile la buget și taxă, aferente celor 60 de programe de licență și master. 

În acest moment mai sunt disponibile locuri la buget pentru programul de licență Inginerie și Management în Construcții, precum și la programele de master Controlul și Expertiza Alimentelor Ecologice, Biotehnologie și Antreprenoriat.  Locuri cu taxă sunt disponibile la toate programele de licență cu excepția programului de Medicină Veterinară.

Descoperă și tu lumea USAMV!

Admiterea la facultate a pus universitățile, dar și candidații în fața unei mari provocări deoarece a reprezentat o schimbare radicală a modului de abordare, multe estimări fiind negative și prevăzând o scădere a numărului de înscrieri la facultate în acest an. Însă, comparând datele, putem afirma contrariul. „Analizând numărul candidaților înscriși la admitere în Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București s-a putut observat o creștere semnificativă, cu aproximativ 10% față de anul 2019. Acest fapt demonstrează că tinerii apreciază modalitatea de abordare online utilizată și că științele agronomice și medicina veterinară sunt atractive pentru noile generații„ a afirmat rectorul USAMV, Sorin Mihai Cîmpeanu.

USAMV București a transformat momentul de cumpănă generat de pandemia COVID-19 într-o șansă, reacționând prompt, inovativ, transformând provocările în oportunități, confirmând statutul de vector și ambasador al modernizării învățământului superior românesc.

Pe lângă vizitele în licee, târguri educaționale sau sesiuni de informare în campus, realizate înainte de pandemia Covid-19, Universitatea a abordat numeroase alternative digitale adecvate noilor condiții. În acest sens, a fost susținută o campanie de comunicare în mediul online pentru a informa tinerii despre importanța și deschiderea pe care o au facultățile USAMV. A existat o interacțiune complexă în social-media, prin care s-a prezentat extraordinara comunitate USAMV, care îi susține în perioada admiterii și mai ales pe toată durata anilor de studiu.

Zilele Porților deschise au avut loc online sub titulatura Virtual Open Days, unde elevii, părinții și profesorii au interacționat cu Universitatea noastră prin sesiuni personalizate ZOOM și au făcut tururi virtuale în cele 2 campusuri.  Prin sesiunile Live pe Facebook  am prezentat cazuri concrete de absolvenți de succes ai facultăților noastre, iar cei interesați au adresat întrebări profesorilor și au interacționat cu studenții, care și-au împartășit experiența la USAMV. Candidații au la dispoziție grupuri de suport online dedicate clarificării oricăror întrebări legate de procesul de admitere în cele 7 facultăți. 

Vezi locurile disponibile și grăbește-te să te înscrii!     www.usamv.ro/admitere 

USAMV formează specialiști în domenii importante la nivelul resursei umane înalt calificate, în domeniile Agricultură,  Biologie, Horticultură, Peisagistică, Zootehnie, Medicină Veterinară, Silvicultură, Management în agricultură și dezvoltare rurală, Inginerie geodezică, Ingineria și managementul construcțiilor, Agroturism și alimentație publică, Controlul și expertiza produselor alimentare, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția consumatorului și a mediului și Ingineria mediului. Pe lângă acestea, USAMV are în structura sa două facultăți unice în țară, care pregătesc specialiști în domeniul îmbunatăţirilor funciare și în biotehnologii. Oferta educaţională cuprinde programe de master disponibile în limba engleză, precum și programe de licență disponibile integral în engleză sau franceză.

USAMV a adaptat programele de studiu la cerințele reale și actuale ale societăţii, crescând astfel procentul de angajare a absolvenților. În primul an de după absolvire, peste 90% dintre absolvenți intră pe piața muncii, mai mult de 75% dintre ei lucrând în domeniul pentru care s-au pregătit. În primul an de după absolvire, mult peste 90% dintre absolvenți  sunt angajați, mai mult de 75% dintre ei lucrând în domeniul pentru care s-au pregătit.

Mediul universitar creat de USAMV este unul modern și efervescent, cu dezvoltare accelerată. USAMV deține o infrastructură de cercetare performantă, activitatea fiind concentrată pe asigurarea pregătirii viitorilor specialiști de către profesori și cercetători de înaltă ținută academică. Universitatea pune la dispoziția studenților dotări de excepție, integrate în două dintre cele mai moderne campusuri universitare românești, un număr mare de locuri de cazare. Totodată, USAMV susține mobilitatea și deschiderea internațională, precum și legăturile strânse cu mediul economic, punând un accent puternic pe posibilitățile de practică în sute de companii și unități de stagiu cu care există convenții de parteneriat, dar și în propriile stațiuni de cercetare-dezvoltare, care au activități performante de producție. Studenții sunt implicați într-o multitudine de proiecte pentru a le facilita legătura cu mediul socio-economic și integrarea pe piața forței de muncă. 

Locurile sunt disponibile la buget (programele precizate mai sus), precum și la taxă, la formele de învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă și învățământ la distanță.

Suntem alături de tine pe www.usamv.ro sau pe Facebook.  

(P)