M. Of. nr. 0395 din 06 Iunie 2011
Act nr. 807/30 Mai 2011 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru analizele factorilor naturali terapeutici efectuate de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti (201100395) Ministerul Sănătății

M. Of. nr. 0395 din 06 Iunie 2011
Act nr. 130/10 Mai 2011 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI (201100395) Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instala

M. Of. nr. 0395 din 06 Iunie 2011
Act nr. -/10 Mai 2011 Metodologie privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI (201100395) Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instala

M. Of. nr. 0395 din 06 Iunie 2011
Act nr. 124/26 Mai 2011 Ordin privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020“ (201100395) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

M. Of. nr. 0395 din 06 Iunie 2011
Act nr. 1535/26 Mai 2011 Ordin privind completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 298/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG IV C (201100395) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

M. Of. nr. 0394 din 06 Iunie 2011
Act nr. 545/25 Mai 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui (201100394) Guvernul României