M. Of. nr. 0087 din 03 Februarie 2012
Act nr. 9/30 Ianuarie 2012 Ordin privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase (201200087) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

M. Of. nr. 0087 din 03 Februarie 2012
Act nr. 11/30 Ianuarie 2012 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 307/2009 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că produsele care conţin substanţa biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă (201200087) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

M. Of. nr. 0087 din 03 Februarie 2012
Act nr. 1/25 Ianuarie 2012 Hotărâre privind propunerea de aprobare a Statutului şi Organigramei Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (201200087) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

M. Of. nr. 0087 din 03 Februarie 2012
Act nr. 3/25 Ianuarie 2012 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative (201200087) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

M. Of. nr. 0087 din 03 Februarie 2012
Act nr. 2/25 Ianuarie 2012 Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative (201200087) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

M. Of. nr. 0087 din 03 Februarie 2012
Act nr. 3157/31 Ianuarie 2012 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011 (201200087) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului